Wyzwania rynku z perspektywy firmy i konsumenta – konferencja naukowa

12194700_548600301958157_2133776922523014432_o

W dniach 21-22 września br. odbyła się konferencja naukowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dr Krystian Dudek reprezentował Instytut PUBLICO, wygłaszając prelekcję podczas konferencji „Wyzwania Rynku z Perspektywy Firmy
i Konsumenta”.

Przedmiotem dyskusji były problemy pojawiające się na styku organizacji z otoczeniem (np. relacje z klientami i innymi interesariuszami, łańcuchy dostaw), w samym otoczeniu organizacji (np. tendencje w zachowaniach konsumentów), a także strategie oraz procedury organizacji nakierowane na ujarzmianie otoczenia (np. strategie marketingowe, strategie
w łańcuchach dostaw, metody badań rynku).

Zaproszeni prelegenci zgłębiający problematykę tematu konferencji, wygłosili referaty skupione na takich obszarach jak: wyzwania i szanse związane z nowymi technologiami (marketing w social media, marketing mobilny, advergaming), tendencje w zachowaniach konsumentów, współczesne paradygmaty biznesu i ich aplikacyjność na rynku, relacje i sieci biznesowe, w tym alianse strategiczne i klastry, metody i techniki badań rynku, znaczenie wielokulturowości w strategii organizacji, jak również wyzwania związane z coraz szerszą aktywnością polskich firm na rynkach zagranicznych.

Jak widać poza praktyką Public Relations zajmujemy się również kwestiami naukowymi
i badawczymi. Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za wspólne zaangażowanie
i gratulujemy świetnych wystąpień!

12191205_548600268624827_5989973174880819003_o