Opinie

Referencje

Jak pracujemy? Jaką wartość i jakość dostarczamy?

Odpowiadając na te pytania – oddamy głos naszym klientom i uczestnikom szkoleń.

Jest nam niezmiernie miło, że każdego dnia doceniacie Państwo nasze zaangażowanie, profesjonalizm oraz skuteczność, z jaką realizujemy powierzone nam projekty.
Państwa sukcesy są dla nas najlepszą nagrodą i motywacją.

Nasz udział w ich osiąganiu doceniło wiele marek. Przedstawiamy Państwu przykładowe referencje, listy polecające i opinie na temat pracy Instytut PUBLICO i szkoleń realizowanych przez dr. Krystiana Dudka.

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Z prawdziwą przyjemnością składamy na Pana ręce serdeczne podziękowania za doskonałą realizację działań z zakresu konsultingu, doradztwa oraz public relations na rzecz Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Na uznanie zasługuje Pana profesjonalne wsparcie merytoryczne, zaangażowanie oraz pełen otwartości na nasze potrzeby styl współpracy. Szczególnie pragniemy podziękować za komfortową atmosferę współpracy, która dawała poczucie pełnego zaufania i gwarantowała najwyższy standard usług.

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy reprezentowany przez Pana Instytut Konsultingowo Doradczy PUBLICO jako partnera w działaniach z zakresu komunikacji marketingowej. Wyrażamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli możliwość dalszej owocnej współpracy.
Iwona Kasprzak - Ciesielska, Dyrektor Marketingu

Echo Investment SA

[…] Na podstawie kilkuletniej już współpracy mogę potwierdzić, że zespół Instytutu Publico to osoby wyróżniające się bogatym doświadczeniem, wyczuciem w dziedzinie PR, zaangażowaniem w prowadzone projekty, a także wysoką jakością pracy. Z najwyższą powagą traktują swoje obowiązki, a dzięki znajomości specyfiki branży retail, umiejętnie poruszają się w niej, co determinuje modelowe, skrupulatne i rzetelne realizowanie założonych celów wizerunkowych i sprzedażowych.

Instytut Publico jest też uczestnikiem niekwestionowanych sukcesów Echo Investment i Libero Katowice – jakimi są zdobyte ogólnopolskie nagrody branżowe, jak PRCH Retail Awards, przyznawane za naszą szeroką i wielowymiarową aktywność marketingową.

Co warte podkreślenia - dzięki analitycznemu podejściu zespół I. Publico i dr K. Dudek skutecznie i trafnie rekomendują optymalne, kreatywne i niesztampowe kierunki działań, opierając się na dużym wyczuciu i bogatym doświadczeniu w realizacji wymagających aktywności zorientowanych na osiąganie celów strategicznych. W przypadku sytuacji kryzysowych, specjalizujący się w tym obszarze dr K. Dudek, potrafi szybko dostosowywać taktykę do turbulentnej sytuacji rynkowej, rekomendując właściwy kierunek reakcji i skutecznie przeprowadzając adekwatne działania prewencyjne, komunikacyjne i wizerunkowe[…].
Aleksander Poltier, Head of Retail Marketing

Echo Investment SA - Libero Katowice

[…] Najlepszą rekomendacją dla Instytutu Publico jest fakt naszej, trwającej od 2020 r. współpracy, obejmującej wiele wymagających wyzwań komunikacyjnych.

Instytut Publico kierowany przez dra Krystiana Dudka to jeden z tych zespołów, na którego profesjonalne wsparcie, pełne zaangażowanie, kreatywność i skuteczność prowadzącą do założonych celów - możemy zawsze liczyć. Niezwykłe połączenie zrozumienia indywidualnych potrzeb danego projektu, dynamiki i skuteczności działania z bogatym know-how daje gwarancję profesjonalnej współpracy w różnych obszarach marketingu i PR.

Na podkreślenie zasługuje zachowanie najwyższych standardów kultury współpracy oraz jej efektywność w obszarach zarówno strategicznych jak i operacyjnych, co stanowi w dzisiejszych czasach wartość zasługującą na najlepsze rekomendacje i wyróżnik I. Publico.
Urszula Łatka-Styrkowiec, Head of Asset Management

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

Pełne zaangażowanie, profesjonalizm, indywidualne podejście do klienta, otwartość na naszą specyfikę oraz efektywność i bardzo dobra atmosfera współpracy to cechy Instytutu Publico – agencji public relations, z którą w wyniku konkursu ofert współpracowaliśmy w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Jako jednej z największych i najbardziej uznanych kancelarii prawnych na Śląsku, zależało nam, aby do współpracy zaangażować agencję posiadającą zespół o wysokich kompetencjach komunikacyjnych. Instytut Publico zaoferował nam najwyższej klasy standardy obsługi, udowadniając, że można realizować skuteczne działania PR i osiągać zamierzone efekty, działając aktywnie, w oparciu o wzajemne zrozumienie i szacunek. Instytut Publico odpowiedzialny był za działania media relations, monitorując zainteresowanie mediów i popularność zagadnień prawniczych, redagując dostarczone przez nas materiały źródłowe w formę komunikatów prasowych, budując relacje i utrzymując kontakt z redakcjami z całej Polski oraz docelowo generując publikacje.

Agencja inspirowała media do podejmowania tematów o charakterze prawnym, które zawierały porady, wskazówki i zalecenia dla odbiorców z różnych gałęzi prawa. Instytut Publico dobierał media pod kątem poruszanej w materiałach tematyki, czego efektem jest łącznie ok. 90 bezpłatnych publikacji eksperckich, pozytywnie pozycjonujących naszą Kancelarię.

Instytut Publico, jako agencja public relations, stale wykazywał się inicjatywą, inspirował, był w pełni zaangażowany, co przełożyło się na wysokie efekty realizowanych działań i osiąganie założonych celów. W okresie współpracy, nasza Kancelaria prezentowana była w najważniejszych mediach w Polsce, m.in. takich jak: Forbes, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy, Infor, Interia, Gazeta Wyborcza Katowice, Dziennik Zachodni, Radio Katowice, Claudia czy PortalSamorządowy.pl. Szacuje się, że ekwiwalent reklamowy (AVE) osiągniętych publikacji wyniósł blisko 100 tys. złotych.

Ponadto, Instytut Publico odpowiedzialny był za bieżące doradztwo w kwestii zarządzania wizerunkiem Kancelarii, wykazując się innowacyjnością i kreatywnością, a także dużym poszanowaniem i zrozumieniem rozwiązań oraz kultury naszej organizacji. Współpracę z Instytutem Publico oceniamy jako bardzo dobrą i polecamy tę agencję podmiotom, którym zależy na wysokiej jakości działań wizerunkowych, skutecznej komunikacji z otoczeniem, ale również na współpracy z agencją reprezentującą wysoką kulturę współpracy, zaangażowanie i rzetelność.
r. p. Michał Badura - Partner Zarządzający

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

lnstytut Publico odpowiadał za organizację wydarzenia zarówno od strony technicznej jak i promocyjnej. Byt odpowiedzialny za kontakty z mediami, służbami porządkowymi, rozpowszechnienie wydarzenia, zapisy uczestników, odpowiednie przygotowanie miejsca, catering dla gości, nagłośnienie oraz ochronę.

Wszystkie powierzone mu obowiązki lnstytut Publico zrealizował wzorowo. Przez cały okres trwania współpracy byliśmy całkowicie spokojni o finał wydarzeń. Agencja była w pełni zaangażowana w działania i na bieżąco zdawała relację z przygotowań do Dialogów Obywatelskich.

Umiejętności organizacyjne lnstytutu Publico są przykładem godnym naśladowania. Wydarzenia organizowane dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zostały nagłośnione w taki spos6b, że frekwencja przerosła nasze oczekiwania, a konferencje przebiegły bez zakłóceń. Z pełną odpowiedzialnością polecamy wspótpracę z agencją dr. Krystiana Dudka, której zespół stanowią wykwalifikowani oraz profesjonalni specjaliści.
Barłomiej Balcerzyk - z Komisji Europejskiej: obecnie p.o. dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Referencje

Edukacja

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej od kilku lat współpracuje z Panem dr K. Dudkiem. W ostatnim okresie grono pedagogiczne miało przyjemność uczestniczenia w szkoleniach poświęconych promocji placówek oświatowych w social mediach oraz zasadom komunikacji z rodzicami i partnerami lokalnymi, a także zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

W zgodnej opinii grona pedagogicznego szkolenia, w których uczestniczyliśmy miały wysoki poziom merytoryczny, korespondowały z wyrażanymi przez grupę oczekiwaniami oraz dostarczały informacji na temat praktycznych możliwości rozwiązywania zgłaszanych problemów. Prowadzący wykazał się umiejętnością budowania przyjaznego i otwartego kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz motywowania grupy do kreatywnego zaangażowania w zajęcia.
mgr Aleksander Porębski - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji

W dniu 4 kwietnia 2022 r. Pan dr Krystian Dudek właściciel lnstytutu PUBLICO przeprowadził szkolenie nt. „Przygotowanie i wdrożenie strategii promocji placówki edukacyjnej“ dla dyrektorów szkól i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie, osób odpowiedzialnych za promocję w  poszczególnych szkołach i placówkach oraz dla przedstawicieli Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Od początku naszej współpracy Pan dr Krystian Dudek dał się poznać jako kompetentny, solidny i rzeczowy partner. Łatwość nawiązywania kontaktów oraz otwartość prowadzącego sprawiły że już na etapie ustalania zakresu oraz formy szkolenia zostały wzięte pod uwagę wszystkie nasze sugestie i oczekiwania.

Pan Krystian Dudek swoje doświadczenie dotyczące szeroko pojętego zagadnienia promocji przekazuje w sposób interesujący z dużym poczuciem humoru. Szkolenie wzbogaciła ciekawa prezentacja. Spotkanie przebiegało przyjemnej atmosferze z jednoczesnym poczuciem efektywnego pozyskania interesującej uczestników szkolenia wiedzy.

Połączenie szerokiego doświadczenia biznesowego z wiedzą i obserwacją zjawisk związanych z komunikacją i promocją stały się istotnym narzędziem do budowania i rozwijania umiejętności dyrektorów oraz pracowników szkół i placówek.

Zadowolenie uczestników, jak i poziom uzyskanych umiejętności, pozwalają nam określić to spotkanie jako jedno z najbardziej interesujących szkoleń dlatego też z pełną odpowiedzialnością polecamy Pana dr Krystiana Dudka jako profesjonalnego, kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy.
Dariusz Styrna - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dyrektor Departamentu Edukacji

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Najwyższe standardy, indywidualne podejście do klienta, profesjonalizm w realizacji zadań to cechy wyróżniające INSTYTUT PUBLICO. Trwająca od kilku współpraca Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach z Instytutem kierowanym przez Pana dr. Krystiana Dudka obejmuje zarówno wsparcie szkoleniowe pracowników Ośrodka w zakresie kreowania wizerunku placówki oświatowej, jak i tworzenie oraz modyfikację strategii public relations, m.in. w zakresie kontaktów z mediami, komunikacji w internecie i promocji oferty szkoleniowej. Wszystkie te działania, prowadzone w profesjonalny i nowoczesny sposób, z osobistym zaangażowaniem Pana Krystiana Dudka i jego współpracowników, przyczyniają się do znaczącego wzrostu kompetencji pracowników RODN „WOM” w Katowicach w zakresie działań promocyjnych oraz przekładają się na podniesienie atrakcyjności naszej oferty. Organizowane spotkania i konsultacje indywidualne cechują się wysokim poziomem merytorycznym. Wartościowa wiedza, praktyczne i kreatywne podejście oraz elastyczny model współpracy służą nowoczesnemu rozwojowi naszego Ośrodka.

Z pełnym przekonaniem rekomenduję Pana dr. Krystiana Dudka oraz kierowany przez niego INSTYTUT PUBLICO jako godnego zaufania partnera do realizacji nowoczesnych działań z zakresu public relations, przyczyniających się do skutecznego i efektywnego zarządzania.
Anna Zakrzewska-Zamora - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Referencje

SZKOLENIA

Powiat Pszczyński

[…] Szczególnie cenimy profesjonalizm oraz opieranie przekazywanych treści na doskonałych i zapadających w pamięci przykładach. Szkolenie cechował bardzo wysoki poziom merytoryczny, dbałość o jakość, a przede wszystkim skuteczny przekaż. Tematyka wykładu wymagała także doświadczenia i umiejętności dostosowania treści do potrzeb uczestników. Dr Krystian Dudek posiada wszystkie te przymioty.

Szczerze polecamy współpracę z właścicielem Instytutu Publico każdej jednostce, organizacji, przedsiębiorstwu, któremu zależy na rozwoju swoich pracowników.
Szymon Sekta - Sekretarz Powiatu Pszczyńskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Terenów Wiejskich

W dniach 9-10 czerwca 2022 r. Instytut Konsultingowo-Doradczy Publico prowadzony przez dr. Krystiana Dudka na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zorganizował dwudniowe szkolenie dla pracowników Departamentu Terenów Wiejskich UMWSL.

Tematem szkolenia było „Wdrażanie przez Samorządy Województw Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027."

Do zadań Instytutu należało m.in.:

  • zaangażowanie trenera — specjalisty z zakresu prezentowanego tematu,
  • zorganizowanie i przygotowanie miejsca oraz zaplecza technicznego na potrzeby szkolenia,
  • przygotowanie oraz dystrybucja materiałów szkoleniowych,
  • zorganizowanie i koordynacja dwudniowego pobytu dla urzędników wraz z pełnym wyżywieniem.,
Firma należycie i z pełną starannością wywiązała się ze wszystkich powierzonych zadań, zapewniając przyjazną atmosferę uczestnikom szkolenia. Treści merytoryczne poruszane przez trenera były ściśle dopasowane do potrzeb urzędników, a materiały szkoleniowe zostały przygotowane profesjonalnie i z zachowaniem wysokich standardów. Zaproponowana baza noclegowa oraz oferta restauracyjna doskonale wpisały się w przedstawione przez nas wymagania, co stanowiło dodatkowy walor projektu.

O bogatym doświadczeniu Instytutu Publico świadczy doskonałe wyczucie potrzeb wynikających z realizacji projektów o tej specyfice, a także dbałość o detale budujące sukces tej realizacji.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, iż opiekun grupy ze strony Instytutu Konsultingowo- Doradczego Publico był cały czas do naszej dyspozycji, pomagając w bieżących kwestiach organizacyjnych i dyskretnie dbając o komfort uczestniczących w szkoleniu kursantów.

Uwzględniając tą oraz poprzednią współpracę przy podobnym projekcie szkoleniowym z największą przyjemnością rekomendujemy Instytut Publico jako organizatora wszelkiego rodzaju szkoleń i konferencji. Ogromne doświadczenie oraz wiedza całego zespołu są gwarantem sukcesu i satysfakcji klienta, począwszy od wstępnych rozmów, a skończywszy na finalnym efekcie przedsięwzięcia.
Danuta Jędrychowska - Dyrektor, Departament Terenów Wiejskich

Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze

W dniach 28 – 29 czerwca 2021 roku Pan Krystian Dudek przygotował i przeprowadził szkolenie „Wystąpienia Publiczne". Szkolenie było realizowane dla pracowników Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze w ramach wewnętrznego programu rozwoju pracowników.

Szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny i interesujący sposób, z wykorzystaniem aktywnych metod warsztatowych. Prowadzący rzetelnie wykonał swoją pracę, zarówno w zakresie przygotowania jak i samej realizacji zadania, co bezpośrednio przełożyło na wysoką ocenę szkolenia przez uczestników.

Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie i dogłębna wiedza z omawianego tematu Pana Krystiana Dudka oraz właściwy dobór narzędzi i metod szkoleniowych.

Polecamy współpracę z Instytutem Publico i trenerem Krystianem Dudkiem.
Aleksandra Brzoza - Dyrektor Biura Zarządzania Personelem Grupy Kapitałowej

Szpital Megrez

[…] Autorski program szkolenia odpowiadający na potrzeby zespołu, świadczył o doskonałym wyczuciu i zrozumieniu specyfiki funkcjonowania podmiotu ochrony zdrowia oraz wyzwań wynikających z kontaktu z pacjentami, ich bliskimi oraz pozostałymi członkami organizacji. Rzetelność, fachowość i merytoryka połączone z lekkością przekazu i poczuciem humoru zapewniły sukces tego projektu i bardzo wysokie oceny uczestników.

Należy podkreślić rolę atmosfery szkolenia, o jaką zadbał trener – dr Krystian Dudek oraz umiejętnego sposobu prezentowania trudnych, a często niewygodnych zagadnień, odnoszących się do konieczności weryfikacji postaw komunikacyjnych. Fachowy warsztat trenera umożliwił zarówno skuteczne przekazanie wiedzy, jak również wzmocnił motywację uczestników do profesjonalnych zachowań komunikacyjnych.

[…] W zgodnej ocenie ponad 50 uczestników szkolenia – było to wydarzenia zasługujące na najwyższą ocenę biorąc pod uwagę postawę i przygotowanie trenera, walory merytoryczne, jak również atmosferę wydarzenia ważnego dla przyszłości naszej organizacji.

[…] Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z dr. Krystianem Dudkiem – Instytut Publico jako profesjonalistą gwarantującym najwyższy poziom warsztatu szkoleniowego.
Mariola Szulc - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Referencje

SZPITALE

Szpital Śląski w Cieszynie

[…] Cennym atutem jest styl współpracy z Instytutem Publico, który oparty jest na zaufaniu, lojalności, zrozumieniu i zaangażowaniu. Warta podkreślenia jest też wysoka kultura pracy i pełna dyspozycyjność wobec naszych oczekiwań i potrzeb. To cechy, w dzisiejszych czasach, wyjątkowe i cenne.

W naszej ocenie, agencja kierowana przez dr. Krystiana Dudka, wzorowo wywiązuje się ze stawianych przed nią zadań, posiada profesjonalne przygotowanie merytoryczne, bogate doświadczenie i wyczucie związane z realizacją działań komunikacyjnych w tak trudnym obszarze jakim jest branża medyczna. Instytut Publico jest firmą godną polecenia wszystkim, którzy poszukują solidnego, rzetelnego, profesjonalnego i zaangażowanego Partnera realizującego działania w obszarze szeroko rozumianej komunikacji i Public Relations.
Czesław Płygawko - Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie

[…] Szczególną uwagę zwrócić należy na działania z zakresu komunikacji kryzysowej. Zespół, w oparciu o bogatą wiedzę i doświadczenie w tym aspekcie, prowadzi przemyślane i efektywne działania antykryzysowe oraz prewencyjne, pozwalające skutecznie reagować na ewentualne zagrożenia wizerunkowe.

Dr Krystian Dudek kierujący pracami Instytutu Publico, przeprowadził dla naszego zespołu szkolenie z zakresu strategii komunikacji placówki ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w sytuacjach trudnych z pacjentami i ich bliskimi. Szkolenie w pełni odpowiadało naszym potrzebom, a uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom wiedzy i sposób jej przekazania. Doskonałe wyczucie wyzwań z jakimi mierzą się pracownicy ochrony zdrowia pozwoliło trenerowi zdobyć uznanie uczestników, a atmosfera i łatwość prezentowania wymagających zagadnień sprzyjała efektywności samego szkolenia.

[…] Zespół agencji to grupa specjalistów o rozległych kompetencjach i bogatej wiedzy merytorycznej. Charakteryzuje ich wysoka kultura współpracy, ponadprzeciętne zaangażowanie oraz duża kreatywność i otwartość na nowe rozwiązania. Wśród atutów należy wskazać również indywidualne podejście do potrzeb SPZOZ w Pajęcznie, realizowane w oparciu o dogłębną znajomość branży medycznej.

Wyrażam pełne zadowolenie z dotychczasowej współpracy i rekomenduję usługi Instytutu Publico.
Agnieszka Kubot-Krawczyk - Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie

Szpital Megrez

Jubileusz 50-lecia Szpitala Megrez to wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla społeczności Szpitala – pacjentów i kadry placówki oraz naszego otoczenia – mieszkańców regionu i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego wyrażamy podziękowanie i uznanie dla Instytutu Publico s.c. za skuteczną współpracę przy organizacji i przeprowadzeniu Gali Jubileuszowej – we wrześniu 2022 r.

[…] Dzięki działaniom Instytutu Publico rozpoczętym kilka miesięcy przed wydarzeniem, a także skoncentrowanym w dniu samego Jubileuszu, zarówno obchody na terenie Szpitala Megrez, jak i uroczystość w Tyskiej Mediatece okazały się dużym sukcesem organizacyjnym. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele władz województwa, samorządów i pracownicy Szpitala, podkreślali wyjątkową atmosferę dnia oraz profesjonalny przebieg obchodów. Echo tego wyjątkowego wydarzenia w postaci relacji można odnaleźć na łamach lokalnych i regionalnych mediów oraz przekazów uczestników.

W sposób szczególny podkreślić należy zaangażowanie, wyczucie, sprawność i elastyczność w podejmowaniu wyzwań pojawiających się na różnych etapach realizacji tego złożonego eventu. Podczas całego procesu organizacyjnego Instytutu Publico był zawsze pomocny, służył profesjonalnym doradztwem i dbał o bardzo dobrą atmosferę współpracy - co rzutowało na ostateczny sukces Jubileuszu oraz oceny osób zaangażowanych we współpracę. […]
Mariola Szulc - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

[…] Instytut Publico wyróżniał się ponadprzeciętnym zaangażowaniem, profesjonalizmem, rzetelnością oraz elastycznym podejściem do szczególnych potrzeb placówki. Dr Krystian Dudek wraz z zespołem wykazał się kreatywnością i umiejętnością zarządzania złożonymi projektami, wymagającymi wysokich kompetencji komunikacyjnych i znajomości branży medycznej. Wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, a także entuzjazm i otwartość na nowe wyzwania to kluczowe elementy, które pozytywnie wpłynęły na partnerskie relacje.

Szczególnie doceniamy terminowość, błyskawiczne reagowanie na wszelkie nasze prośby oraz pomoc w załatwieniu wielu spraw, która wykraczała daleko poza ramy umowy. […]
Nikolaj Labrinow - Dyrektor

Referencje

KRYZYSY

Szpital Joannitas w Pszczynie

[…] Współpraca rozpoczęła się od szkolenia z zakresu strategii komunikacji i relacjami z mediami w sytuacjach kryzysowych – podczas którego dr Dudek wykazał się bogatym doświadczeniem i doskonałą znajomością zagadnień z tego obszaru. Sposób i forma przekazu dostosowana była do potrzeb uczestników. Kompetencje komunikacyjne trenera sprzyjały sprawnemu przekazywaniu wiedzy w atmosferze otwartości, pełnego profesjonalizmu i budowy zaufania – kluczowego w rozpoczynającym się czasie współpracy.

[…] Znajomość specyfiki branży ochrony zdrowia oraz branży medialnej w połączeniu z wyczuciem naszych indywidualnych potrzeb i wysokim poziomem zaoferowanego warsztatu sprzyjało trafnemu doradztwu. Dodatkowym atutem było pełne zaangażowanie, dostępność i otwartość na potrzeby wynikające z dynamicznej sytuacji w jakiej rozpoczęliśmy współpracę. […]
Katarzyna Michalik - Prezes Zarządu

SBB Energy S.A.

Mam przyjemność rekomendować dr. Krystian Dudka – Instytut Publico jako profesjonalnego autora projektów z zakresu zarządzania sytuacją kryzysową i ksiąg komunikacji kryzysowej.

Współpraca trwająca od kwietnia do grudnia 2022 r. obejmowała:

1. Przeprowadzenie dla ok 300 osób, w tym rady dyrektorów, szkoleń przygotowujących do projektu opracowania księgi komunikacji kryzysowej.

2. Przygotowanie księgi komunikacji kryzysowej, a w jej ramach: - opracowanie narzędzi badawczych - przeprowadzenie pilotażu oraz badania z zakresu komunikacji wewnętrznej w firmie - przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych według autorskiej metodologii opartej na dorobku literatury przedmiotu (w tym badanie kwestionariuszem ankietowym online, wywiady pogłębione) - opracowanie raportu z badań, rekomendacje i wnioski - opracowanie katalogu kryzysów - opracowanie zarysu scenariuszy i checklist na wypadek sytuacji kryzysowych - przeprowadzenie symulacji wdrożeniowych. Przygotowanie księgi komunikacji kryzysowej stanowi element strategii komunikacji i PR marki SBB Energy.

Na uznanie zasługuje profesjonalizm gwarantowany przez dra Krystiana Dudka oraz Instytut Publico. Wyróżniające ich zorientowanie na potrzeby wynikające ze specyfiki branży oraz samej organizacji, bogate doświadczenie, elastyczność, otwartość i zaangażowanie - dawały poczucie zrozumienia i zaufania w tak wymagającym i wrażliwym projekcie jak sporządzenie i wdrożenie księgi komunikacji kryzysowej. Dr Krystian Dudek dał się poznać jako doświadczony ekspert o bogatym warsztacie komunikacyjnym, trenerskim i dużym wyczuciu istoty zagadnień związanych z zarządzaniem komunikacją w sytuacjach kryzysowych. Doskonale potrafił wykorzystać swój dorobek praktyczny i naukowy, uwzględniając indywidualne potrzeby i rozwiązania dedykowane dla naszej marki.

Na uwagę zasługuje wysoka kultura współpracy oraz atmosfera otwartości dająca poczucie komfortu. W ramach kooperacji dr K. Dudek realizował też konsultacje wynikające z bieżących potrzeb organizacji. W ramach tych działań dało się zauważyć wyczucie i zrozumienie wyzwań jakie pojawiały się przed nami i umiejętność łączenia ich ze strategicznym planowaniem procesów komunikacyjnych w firmie.

Wysoka ocena tej współpracy, potwierdzana w opiniach osób uczestniczących w projekcie pozwala z pełnym przekonaniem rekomendować dr. Krystian Dudka do realizacji podobnych, wymagających i złożonych projektów.
Marta Dębowska-Wilkosz Dyrektor Personalny