Jak promować firmę? Wypowiedź dra Krystiana Dudka na UE w Katowicach

Podczas konferencji Wyzwania Rynku z Perspektywy Firmy i Konsumenta, która odbyła się we wrześniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, dr Krystian Dudek wygłosił wykład oraz opowiedział w krótkim wywiadzie o głównych wyzwaniach, z którymi na co dzień mierzą się firmy. Prezes Zarządu PSPR zwrócił uwagę m.in. na problem dotarcia do...

Wyzwania rynku z perspektywy firmy i konsumenta – konferencja naukowa

W dniach 21-22 września br. odbyła się konferencja naukowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dr Krystian Dudek reprezentował Instytut PUBLICO, wygłaszając prelekcję podczas konferencji "Wyzwania Rynku z Perspektywy Firmy i Konsumenta". Przedmiotem dyskusji były problemy pojawiające się na styku organizacji z otoczeniem (np. relacje z klientami i innymi interesariuszami, łańcuchy...