Szkolenie dla placówek edukacyjnych z Humanitas

mateja siemianowice

Krystian Dudek przeprowadził warsztaty z zakresu promocji placówki edukacyjnej
w ramach szkolenia realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas dla Liceum Ogólnokształcącego im. J. Matejki w Siemianowicach Śląskich.

Uczestnicy poznali zasady: opracowywania strategii promocyjnej szkoły, prowadzenia działań promocyjnych poprzez media, wykorzystania potencjału i realizacji eventów, zabezpieczenia
i reakcji w sytuacjach kryzysowych (które i tak przyjdą), wykorzystania nowych mediów
w komunikacji zewnętrznej, budowy przewagi konkurencyjnej, formułowania przekazów kluczowych w procesie komunikacji szkoły z otoczeniem, budowania autorytetu i pozycji szkoły, roli marki osobistej nauczycieli w budowaniu wizerunku placówki czy korzystania
z metod opartych na crowdsourcingu. Warsztaty realizowane były w oparciu o wykład interaktywny oraz pracę z grupą, na reprezentowanym przez nią dużym potencjale.

To kolejne szkolenie dla placówek edukacyjnych realizowane przez dra Krystiana Dudka. Podobne projekty realizowane były dla kadr oraz dyrektorów szkół z województwa śląskiego oraz 30 członków Sieci Współpracy Edukacyjnej powołanej przez Wyższą Szkołę Humanitas
w Sosnowcu: http://www.humanitas.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=5004/Humanitas_zainicjowal_Siec_Wspolpracy_Edukacyjnej