Prelekcja dr. Krystiana Dudka na ogólnopolskim Kongresie Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw

Dr Krystian Dudek, 17 marca 2023 r. w Wiśle, na zaproszenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wygłosił prelekcję poświęconą skuteczności działań komunikacyjnych Przewodniczących Rad.
Patronat nad tym wydarzeniem sprawował Związek Powiatów Polskich, a partnerem był Instytut Publico.

W swoim wystąpieniu dr Krystian Dudek poruszył istotne tematy, dotyczące kompetencji komunikacyjnych Przewodniczących Rad.
Mają one bowiem wpływ na efektywną współpracę w samorządzie oraz skuteczne docieranie do mieszkańców i wyborców, a także współpracowników. Wspomniane kwestie mają kluczowe znaczenie dla odbioru i oceny ich pracy, szczególnie w roku wyborczym.

Wartościowym elementem Kongresu były też rozmowy w kuluarach, które dały uczestnikom możliwość krótkich, indywidualnych konsultacji merytorycznych z prelegentem.

W ramach wydarzenia uczestnicy zapoznali się również z tematyką organizacji pracy organu stanowiącego, a także ze skutkami ostatnich zmian prawnych w samorządowych ustawach ustrojowych. Ponadto omówione zostały kwestie związane z finansowaniem inwestycji gminnych i pozyskiwaniem środków pozabudżetowych.

Dr Dudek jest specjalistą z zakresu marketingu politycznego, doradza sztabom wyborczym
i kandydatom. Zespół Instytutu Publico, którym ma przyjemność kierować, zrealizował dwa projekty badawcze ma temat skutecznej komunikacji polityków z wyborcami za pośrednictwem Facebooka. Wyniki tej analizy stanowiły m.in. przedmiot publikacji naukowej.