Cykl szkoleń dla kadry Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku

1

Instytut PUBLICO realizuje dla rybnickiego Szpitala Psychiatrycznego szkolenia
i warsztaty z zakresu komunikacji z mediami. Uczestnikami szkoleń prowadzonych przez dra Krystiana Dudka są przedstawiciele kadry lekarskiej, administracyjnej
i personel medyczny szpitala.

Efektywna komunikacja z mediami, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji
w sytuacjach kryzysowych to bardzo ważny element w budowie wizerunku placówek medycznych.

Instytut PUBLICO regularnie realizuje projekty szkoleniowe dla branży medycznej.
W przeszłości Krystian Dudek przeprowadzał szkolenia i warsztaty dla: dyrektorów placówek ochrony zdrowia z województwa śląskiego; kadry zarządzającej placówek z całego kraju (m.in. Poznań, Gdańsk, Białystok), przedstawicieli Śląskiej Izby Lekarskiej, personelu indywidualnych placówek medycznych.

Instytut PUBLICO realizuje też obsługi PR dla placówek medycznych.

3

All-focus