Jak przygotować się na relacje z mediami? Szkolenie dla RODN „WOM” w Katowicach

Jak skutecznie kształtować relacje z mediami? Jakich narzędzi używać do komunikacji z dziennikarzami? Na te i szereg innych pytań odpowiadał dr Krystian Dudek podczas szkolenia połączonego z konsultacjami medialnymi dla pracowników Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, odpowiedzialnych za działania promocyjne placówki.

RODN „WOM” w Katowicach to jedna z największych w Polsce publiczna placówka doskonalenia nauczycieli. W swojej działalności ośrodek powinien być gotowy na kontakt z dziennikarzami, gdyż może zostać poproszony o komentarze na temat zmian w oświacie oraz zagadnień dotyczących kształcenia nauczycieli. W dniu 22 listopada 2018 r. w siedzibie ośrodka odbyło się szkolenie poświęcone tematyce współpracy z mediami prowadzone przez dr Krystiana Dudka. W szkoleniu wzięło udział niemal 20 pracowników RODN „WOM” w Katowicach. Prowadzący omówił zagadnienia związane z przygotowaniem na relacje z mediami oraz przedstawił narzędzia komunikacji wykorzystywanych w kontaktach z przedstawicielami mediów. Przedstawiona została również specyfika działalności mediów i wyniki badań prowadzonych przez dr Krystiana Dudka wśród dziennikarzy.