„Problemy Konwergencji Mediów II” – nowa publikacja

Konwer5

Oficyna Wydawnicza Humanitas wydała drugą edycję monografii pt. „Problemy Konwergencji Mediów II”, pod redakcją naukową Krystiana Dudka, Piotra Celeja, Małgorzaty Koszembar-Wiklik i Magdaleny Boczkowskiej.

Publikacja jest efektem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Problemy konwergencji mediów w Polsce”, organizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Akademię Ignatianum w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną oraz Fundację „Humanitas”. Spotkanie odbyło się w czerwcu 2014 r. w Krakowie.

Wydana właśnie publikacja adresowana jest zarówno do nauczycieli akademickich, studentów nauk humanistycznych i społecznych, jak również do praktyków działających zawodowo w obszarze mediów: dziennikarzy, specjalistów ds. zarządzania w mediach czy specjalistów ds. Public Relations.

Celem Autorów, reprezentujących uczelnie i instytucje z całego kraju, jest ujęcie zjawiska wzajemnego przenikania się mediów z różnych perspektyw – medioznawczej, politologicznej, socjologicznej czy kulturoznawczej. Pozwala to na interdyscyplinarne spojrzenie na zjawisko konwergencji i podjęcie debaty nad stanem mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Publikacja została podzielona na trzy części tematyczne: Media konwergentne w otoczeniu społecznym, rynkowym i kulturowym; Komunikacja społeczna w erze konwergencji; Nowe media we współczesnym społeczeństwie.

Fragment recenzji prof. Stanisława Michalczyka:

(…) Autorzy – w zależności od swoich zainteresowań i kompetencji naukowych – analizują różne aspekty trudnego problemu, jakim jest konwergencja zachodząca we współczesnych mediach
i dziennikarstwie. Procesy te mają wieloaspektowy charakter. W zbiorze nacisk jest położony na technologię, ale cenne są także szkice, które podejmują treściowe wymiary konwergencji.
Z pewnością książka wzbogaci stan naszej wiedzy o badanym zjawisku.

Publikację można nabyć w Oficynie Wydawniczej Humanitas.

Konwer7