Międzynarodowa Konferencja Wyszehradzka w WSH

konf6Dzisiaj w Wyższej Szkole Humanitas odbyła się Międzynarodowa Konferencja pn. „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Grantu Wyszehradzkiego. Podczas tego wydarzenia powołano do życia organizację International Public Relations Center (IPRC) oraz podpisano Porozumienie na rzecz budowy wizerunku pomocy społecznej, którego jednym z sygnatariuszy był dr Krystian Dudek, uprzednio prezentujący wyniki swoich badań dot. roli mediów lokalnych w budowaniu demokracji wśród osób zagrożonych wykluczeniem.

„Międzynarodowa Konferencja pn. „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji
i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” jest pierwszym tego typu wydarzeniem, które ukierunkowane zostało na tematykę komunikacji społecznej i wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W organizacji oraz samej konferencji uczestniczyli partnerzy i prelegenci m.in. z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Na istotę samego wydarzenia, jak i poruszanych w jego trakcie problemów, wskazywali, witając zgromadzonych w auli WSH gości, prof. Michał Kaczmarczyk – rektor Wyższej Szkoły Humanitas, dr Krystian Dudek – pomysłodawca konferencji, Pełnomocnik Kanclerza Humanitas ds. Public Relations oraz dr Mariusz Lekston – prorektor WSH oraz prezes zarządu Fundacji „Humanitas”.

– Fundusz Wyszehradzki od wielu lat wspiera prestiżowe i ważne projekty badawcze
o znaczeniu międzynarodowym. Dlatego dzisiejsza konferencja jest dla nas niezwykle ważna, gdyż pokazuje ogromny potencjał badawczy naszej uczelni. Do udziału w niej zaprosiliśmy teoretyków i praktyków, przedstawicieli różnych środowisk: akademickiego, medialnego, komunikacji społecznej, samorządu, pomocy społecznej. Po to, aby Humanitas stał się w dniu dzisiejszym sceną do wymieniania się dobrymi praktykami – mówił prof. Michał Kaczmarczyk.

(…)

– Drugim bardzo ważnym owocem dzisiejszego wydarzenia jest powołanie International Public Relations Center. W jego skład wchodzą eksperci zajmujący się komunikacją społeczną i PR, zarówno w wymiarze akademickim jak i  komercyjnym. Grupę inicjującą stanowi 50 ekspertów z 10 krajów. 30 z  Czech, Słowacji, Węgier, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy, Rosji, Białorusi i Słowenii oraz 20 z Polski. W ramach IPRC realizować będziemy projekty badawczo-naukowe, ale także budować płaszczyznę współpracy nauki i biznesu, wymiany refleksji naukowej oraz promocji najwyższych standardów działań w zakresie komunikacji i PR – podsumowuje dr Dudek, pomysłodawca konferencji, pełnomocnik Kanclerza WSH ds. Public Relations, President of International Public Relations Center.”

Więcej przeczytacie w ŹRÓDLE.

konf1 konf2 konf3 konf4 konf5