Międzynarodowa Konferencja Wyszehradzka w WSH

Dzisiaj w Wyższej Szkole Humanitas odbyła się Międzynarodowa Konferencja pn. „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Grantu Wyszehradzkiego. Podczas tego wydarzenia powołano...