Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi ważnym zagadnieniem każdej jednostki ratowniczej

„Dyspozytor Medyczny w systemie PRM” to temat przewodni VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej organizowanej przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe. W ten sposób placówka zdrowotna dba o poszerzenie kompetencji swoich dyspozytorów medycznych. Jednym z prelegentów konferencji jest dr Krystian Dudek – ekspert z zakresu komunikacji, który 23 września poprowadzi wykład zatytułowany „Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi. Sytuacje trudne”. 

 

Odpowiednia komunikacja z pacjentem to jedna z kluczowych umiejętności, które powinien posiąść każdy ratownik medyczny, w szczególności, że bezpośrednio narażony jest na sytuacje trudne, wynikające z pracy z samym pacjentem w okolicznościach zagrożenia zdrowia lub życia, a także jego bliskimi. Dr Krystian Dudek – ekspert ds. efektywnej komunikacji poprowadzi w tym zakresie szkolenie, aby przygotować medyków na ewentualne trudności, a także ułatwić im komunikację w codziennej pracy.

W programie konferencji znajduje się jeszcze wiele cennych wykładów z zakresu ratownictwa medycznego, w tym tych dotykających aspektów prawnych czy instruktażu pierwszej pomocy przez telefon. VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa odbędzie się w dniach 23-25 września w Hotelu Molo Resort w Osieku.