Instytut Publico szkoli urzędników!

W listopadzie oraz grudniu Instytut Publico przeprowadził szkolenia dla jednego z urzędów miejskich z zakresu budowania i zarządzania wizerunkiem, roli pracowników w budowaniu wizerunku, komunikacji wewnętrznej w organizacji, komunikacji i prezentacji, komunikacji kryzysowej oraz reagowania na sytuacje trudne i konfliktowe. Jest to tylko kilka z wielu tematów szkoleń, w których specjalizuje się dr Krystian Dudek. Uczestnicy zdobywali wiedzę, która pozwoli im na rozwój w życiu zawodowym oraz prywatnym.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na temat budowania wizerunku, komunikacji wewnętrznej, komunikacji kryzysowej, prezentacji oraz pracy z klientem. Ponadto, uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu savoir-vivru i etykiety w pracy. Praktyczną wiedzą podzielili się z uczestnikami dr. Krystian Dudek – ekspert ds. public relations i komunikacji społecznej, właściciel Instytutu Publico oraz Justyna Szreter – główny specjalista ds. Public Relations w Publico.

W ankietach podsumowujących aż 85 % uczestników oceniło, że zrealizowane szkolenie w bardzo dobry sposób spełniło ich oczekiwania, a 15 % oceniło, że w sposób dobry. Z kolei 97 % uczestników oceniło, że zdobyte podczas szkolenia informacje będą przydatne pod względem podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności. Pozytywne wyniki ankiet to dla Instytutu Publico najlepsza rekomendacja.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w szkoleniach. Jest nam bardzo miło, że docenili oni naszą pracę oraz uznali, że szkolenia Instytutu Publico są ciekawe i praktyczne. To dla nas motywacja do dalszej, intensywnej pracy.