Dr Krystian Dudek ekspertem podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju

Dr Krystian Dudek został zaproszony przez Organizatorów XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, w tym przez Instytut Monitorowania Mediów z Warszawy, do udziału w wydarzeniu w roli eksperta w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Monitoring mediów jako narzędzie niezbędne do budowania stabilnej marki w dobie szumu informacyjnego i fake newsów”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-5 września 2019 r. pod hasłem „Europa jutra. Silna, czyli jaka?”. 

XXIX Forum Ekonomiczne po raz kolejny będzie miejscem dyskusji nad ważnymi kwestiami dotyczącymi m.in. energetyki, makroekonomii, bezpieczeństwa międzynarodowego z udziałem przedstawicieli elit naukowych, politycznych, gospodarczych, kulturalnych oraz mediów z państw Europy, Azji oraz Ameryki Północnej. Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Studiów Wschodnich.

W dobie mediów społecznościowych oraz mediów tradycyjnych obecnie trudno jest walczyć  z falą pojawiających się fake newsów, które dezinformują społeczeństwo, dlatego tak istotny jest właściwie przeprowadzany monitoring mediów.

– Dziękuję organizatorom Forum Ekonomicznego w Krynicy, w tym Instytutowi Monitorowania Mediów z Warszawy, za zaproszenie do udziału w wydarzeniu w roli eksperta. To z pewnością będzie bardzo owocny czas. Do zobaczenia w Krynicy – mówi ekspert ds. marketingu oraz public relations – dr Krystian Dudek.

Misją Forum jest między innymi budowanie korzystnej atmosfery i lepszych warunków współpracy między krajami europejskimi, dlatego do udziału w dyskusjach i obradach Forum zaprasza osoby, które należą do grona międzynarodowych autorytetów i ekspertów w danych dziedzinach.