Dr Krystian Dudek ekspertem programu Organizacja Społecznie Zaangażowana

logoDr Krystian Dudek został ekspertem programu „Organizacja Społecznie Zaangażowana”, mającej na celu promocję i weryfikację rzetelności, społecznej odpowiedzialności oraz etyki wśród przedsiębiorców z całej Polski. Jak pokazują aktualne trendy – wyróżnikiem firmy jest nie tylko dobra cena, jakość czy szybkość realizacji, ale także tzw. „nowa ekologia biznesu”.

Wdrożenie Programu „Organizacja Społecznie Zaangażowana” zorientowane jest na budowanie marki przedsiębiorstw, ze względu na działania nie tylko na płaszczyźnie biznesowej, ale także społecznej. To, czego klienci szukają w usługach i produktach firmy, to obecnie również wartości niemierzalne, jak m.in. poszanowanie praw człowieka i środowiska naturalnego, uczciwe praktyki i dobre relacje z konsumentami. Projekt, poprzez skupienie się na tych wyróżnikach, ma na celu rozwinięcie jakości relacji, jakie zachodzą pomiędzy przedsiębiorstwem, organizacją czy urzędem a odbiorcami ich działań, którymi są klienci, pracownicy, władze i społeczność lokalna.

Projekt realizowany jest przez: Instytut Certyfikacji Podmiotów Społecznie Odpowiedzialnych Sp. z o.o. przy ścisłej współpracy z fundacją „Chcemy pomagać”, operatorem portalu: Zaangazowani.org.

Wśród ambasadorów znajdują się takie znane osobistości, jak Jacek Kawalec – aktor filmowy
i dubbingowy, Jakub Bączek – siatkarz i zdobywca tytułu Mistrza Polski Juniorów, Piotr Szwedes – aktor filmowy i teatralny. Partnerami projektu są m.in. Puls Biznesu, Inwestycje.pl, Business Centre Club.

Szczegóły na temat projektu można poznać na stronie internetowej: http://zaangazowanie-spoleczne.org/