Publico na I Śląsko-Zagłębiowskich Dniach Diabetologicznych

wakcji2

Dwa dni wykładów, ponad dwustu gości, wśród których znalazły się m.in. władze Dąbrowy Górniczej, kilkunastu prelegentów będących ekspertami z zakresu diabetologii oraz obecność autorytetów w dziedzinie walki z cukrzycą – tak podsumować można zakończone właśnie I Śląsko-Zagłębiowskie Dni Diabetologiczne, które w dniach 12-13 lutego odbywały się w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Instytut PUBLICO wspierał wydarzenie w kwestiach organizacyjnych, PR oraz identyfikacji wizualnej.

Organizatorem wydarzenia był Oddział Diabetologii Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej pod przewodnictwem dr. n. med. Tomasza Szczepanika, a honorowego patronatu udzielił Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew PodrazaZarówno na etapie przygotowań do eventu, jak i w trakcie trwania konferencji Organizatorów wspierał zespół PUBLICO. Przygotowane przez Instytut materiały promocyjne zostały opracowane przy równoczesnym zaprojektowaniu systemu identyfikacji wizualnej placówki. PUBLICO poprowadziło również działania z zakresu promocji wydarzenia w mediach – Dni Diabetologiczne wsparły m.in. Telewizja Polska Katowice oraz Polskie Radio Katowice. Patronat nad wydarzeniem zgodziło się także objąć Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Ponadto Instytut PUBLICO wsparł organizatorów w zakresie pozyskania partnerów merytorycznych i sponsorów, a także zapewnił obsługę filmową i fotograficzną. Już wkrótce ukaże się film podsumowujący I Śląsko-Zagłębiowskie Dni Diabetologiczne.

Inauguracyjną konferencję Dni Diabetologicznych, podzielono na dwa dni, biorąc pod uwagę grupę odbiorców. Dzień pierwszy został skierowany do lekarzy specjalizujących się w leczeniu cukrzycy, drugi natomiast – dedykowany był pacjentom, mającym wciąż wiele pytań
w zakresie ich choroby. Ponadto zarówno w pierwszym jak i drugim dniu, wydarzenie wzbogacone było o część wystawienniczą, gdzie lekarze oraz pacjenci mogli uzyskać szereg informacji oraz materiałów od podmiotów działających w zakresie diabetologii.

I Śląsko-Zagłębiowskie Dni Diabetologiczne były kolejnym, wspieranym przez nas, wydarzeniem z branży medycznej, promującym zdrowy styl życia i nowoczesne rozwiązania w zakresie lecznictwa. Obecnie w PUBLICO trwają przygotowania do kolejnego, dużego projektu prozdrowotnego. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

 

lek. Zbigniew Grzywnowicz – Dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

4

Zbigniew Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

1

Dr n. med. Tomasz Szczepanik – Ordynator Oddziału Diabetologii ZCO

10a

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek – Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii

6

prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot – Śląski Konsultant Wojewódzki ds. diabetologii

7

dr Gerhard Mikolaiczik – Dyrektor Naukowy, Członek Zarządu Langsteiner

30a

9 18 22 31