Powołanie International Public Relations Center

logo szersze mniejsze

26 stycznia 2016 r. powołano International Public Relations Center (IPRC). Ta międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z takich krajów jak: Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Włochy, Ukraina, Rosja, Słowenia, Białoruś czy Hiszpania, ma na celu stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń oraz przestrzeni promocji najwyższych standardów komunikacyjnych i trendów kształtujących się na europejskim i światowym rynku PR.

International Public Relations Center to pierwsza inicjatywa, której celem jest stworzenie platformy współpracy naukowców, praktyków i badaczy z obszaru komunikacji społecznej i PR
z Polski, Czech, Węgier, Słowacji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Słowenii, Białorusi czy Hiszpanii. Będziemy wzajemnie wspierali się w obszarze realizacji projektów badawczych i promocji ich wyników oraz osiągnięć branży w każdym z krajów. Bardzo cieszymy się, że Projekt IPRC spotkał się z tak pozytywnym odbiorem naszego środowiska, a zaproszenie do udziału w Radzie Ekspertów IPRC przyjęli znamienici, cenieni w kraju i za granicą eksperci
– mówi dr Krystian Dudek – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, a teraz także President of International Public Relations Center. Funkcję Vice President pełnią dr Lucia Mokry z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie oraz prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka z Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Humanitas.

IPRC powstało we współpracy i pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Wyższej Szkoły Humanitas. Uroczysta inauguracja działalności miała miejsce podczas Międzynarodowej Konferencji pn. „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji
i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”, organizowanej w ramach grantu wyszehradzkiego. Grupę założycielską stanowi 60 ekspertów, z czego 30 to cenieni specjaliści z zagranicy.

Już niebawem przedstawimy konsultowany obecnie program działania na najbliższy rok.

IMG_1307 IMG_1312 IMG_1313 IMG_1410 IMG_1411 IMG_1412 IMG_1413 IMG_1414 IMG_1415 IMG_1416 IMG_141720160329_124427-01