Autorskie szkolenia dla oświaty

Instytut Publico stale współpracuje z wieloma placówkami oświatowymi w naszym regionie, realizując liczne szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, rad pedagogicznych oraz dyrekcji. Wczoraj, 11 czerwca 2018 r. dr Krystian Dudek miał przyjemność poprowadzić kolejne szkolenie dla jednej z najstarszych szkół – Szkoły Podstawowej nr 2 w Rybniku. Tym razem spotkanie poświęcone było komunikacji z uczniem i rodzicem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych.

Oferta szkoleniowa Instytutu Publico skierowana do placówek oświatowych, opiera się na kompleksowej organizacji i realizacji interesujących szkoleń. Prowadzone są one w oparciu o najnowsze metody szkolenia osób dorosłych – angażujące nauczycieli, pedagogów i dyrektorów różnych typów szkół oraz przedstawiające bogate studium przypadków i praktycznych przykładów z branży oświatowej. Dr Krystian Dudek prowadzi szkolenia z zakresu promocji placówki edukacyjnej i działań public relations w edukacji, a także wykorzystania social media przez szkoły. Realizuje również praktyczne warsztaty, podczas których uczestnicy wspólnie z prowadzącym układają plan i harmonogram działań promocyjnych danej szkoły, wydobywając jej atuty i mocne strony. Poza serią spotkań poświęconych promocji szkoły, Instytut Publico realizuje także liczne szkolenia z zakresu motywacji i automotywacji dla nauczycieli, komunikacji wewnętrznej w szkole, komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacjach trudnych w komunikacji z rodzicem i uczniem. Instytut Publico zapewnia szeroki zakres tematyczny i wysokie standardy prowadzonych szkoleń, wypracowane w toku kilkuletniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla pracowników oświaty, rad pedagogicznych oraz kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi.

Szkolenia oferowane przez Instytut Publico tworzone są w oparciu o nowoczesną, autorską i bardzo dobrze przyjmowaną przez nauczycieli, formułę spotkań. Dzięki szerokiemu spojrzeniu dr Krystiana Dudka na dziedzinę komunikacji, zakres szkoleń dla jednostek oświatowych, znacznie wykracza poza sztywne ramy tradycyjnych programów dla edukacji i uwzględnia świadomość innych, pokrewnych dziedzin. Przyjęta forma szkoleń oraz autorski program, jak i indywidualnie dopasowana agenda szkoleń do potrzeb danej szkoły i uczestników, pozwala na zrealizowanie wyznaczonych i założonych celów szkoleń na poziome wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uczestników.

Szczegóły szkoleń dla oświaty dostępne są pod linkiem: https://instytutpublico.pl/szkolenia-dla-jednostek-oswiatowych-2/

Zapraszamy do kontaktu.