Pan Krystian Dudek przeprowadził szkolenie na temat „Promocja szkoły w mediach. Skuteczna komunikacja międzyludzka” dla rady pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego w placówce edukacyjnej. W szkoleniu uczestniczyło 41 nauczycieli. Pan Krystian Dudek przeprowadził szkolenie w sposób niezwykle profesjonalny, reprezentując nie tylko bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej z zakresu tematyki szkolenia, ale przede wszystkim bogate doświadczenia z nim związane. Interesująco połączył zagadnienia teoretyczne z przykładami praktycznymi, pozwalając uczestnikom szkolenia na usystematyzowanie już posiadanej przez nich wiedzy oraz przekazując wskazówki w zakresie podejmowania działań związanych z promocją szkoły w środowisku lokalnym. Wysoki poziom szkolenia potwierdzili również jego uczestnicy. Biorąc udział we wzajemnej współpracy – szkolenie w naszej placówce Pan Krystian Dudek poprowadził po raz kolejny – dał nauczycielom możliwość rozwoju kompetencji, co jest niezwykle ważnym czynnikiem dla rozwoju i funkcjonowanie placówki edukacyjnej we współczesnym świecie. Współpracę z Panem Krystianem Dudkiem oceniamy bardzo wysoko jako przykład profesjonalizmu, wiedzy, kompetencji i odpowiedzialności za rozwój uczestników szkolenia.

mgr inż. Jacek Górski, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych