Wystąpienia przed kamerą – czyli trochę o naszej pracy

1

W ostatnim czasie zespół Instytutu PUBLICO, w ramach współpracy z jednym
z klientów z branży medycznej, uczestniczył w nagraniach do programu TVN24 – „Blisko Ludzi”.

Działalność zespołu PUBLICO to nie tylko szkolenia, tworzenie i realizacja strategii PR, ale także wspieranie klientów w sytuacjach trudnych czy kryzysowych. Dla wielu podmiotów kontakty z mediami stanowią wyzwanie, dlatego tak cenne jest bieżące wsparcie z zakresu media relations.

Obejmuje ono: tworzenie informacji prasowych oraz dbanie o efektywną i regularną komunikację osób lub firm ze środkami masowego przekazu. Ważnym elementem relacji
z mediami – szczególnie w fazie kryzysu wizerunkowego – są również wystąpienia w radiu czy telewizji. Bardzo ważne jest też rozumienie potrzeb dziennikarzy i otwartość na nie.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia wykonane podczas wizyty w stacji TVN: studio „Faktów”, „Poranka TVN24” oraz programu „Blisko Ludzi”.

2

3