PUBLICO patronem merytorycznym obchodów Światowego Dnia Mózgu w WSH

Baner ŚTM

Instytut PUBLICO objął patronatem merytorycznym obchody Światowego Tygodnia Mózgu, organizowane w Wyższej Szkole Humanitas. Wydarzenie poświęcone będzie zagadnieniom komunikacji, psychologii społecznej oraz psychologii biznesu. Konferencja odbędzie się 14 i 15 marca w siedzibie WSH przy ul. Kilińskiego 43
w Sosnowcu.

Projekt jest pierwszym tego typu wydarzeniem w regionie, które koncentruje się na tematyce psychologii grup, komunikacji, neurodydaktyki – tematów ważnych w codziennym funkcjonowaniu lokalnej społeczności. Spotkania w ramach Światowego Tygodnia Mózgu skierowane będą do osób zainteresowanych tematyką zdrowia psychicznego, przedsiębiorców i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie zespołem, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kół naukowych skupionych wokół tematyki neurobiologii, neuroedukacji oraz lokalnych społeczności (w tym młodych rodziców) zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat funkcjonowania mózgu.

Wydarzenie pierwszego dnia przewiduje część wykładową, podczas której wystąpią eksperci, m.in. z zakresu: psychologii biznesu, coachingu, psychologii klinicznej. W drugim dniu zaplanowane są warsztaty praktyczne, m.in. z psychologii zarządzania, funkcjonowania pamięci czy psychoterapii.

Do wsparcia merytorycznego wydarzenia zaproszone zostały podmioty medyczne i naukowe, wydawnictwa branżowe oraz instytucje zajmujące się zagadnieniami psychologii biznesu, psychologii społecznej i neurodydaktyki.

Formularz zgłoszeniowy oraz program wydarzenia znajdują się na stronie Wyższej Szkoły Humanitas: KLIKNIJ TUTAJ

Szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięcia udziela koordynator projektu – Ewa Bensz – Kierownik Działu Promocji Wyższej Szkoły Humanitas, tel. 606 486 233,
e-mail: ewa.bensz@humanitas.edu.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!