Instytut Publico studentom Uniwersytetu Śląskiego z Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy „Mosty”

W dniach 9 i 10 lipca gośćmi corocznego naukowego obozu dziennikarsko-pijarowego w Cieszynie byli właściciel oraz główny specjalista ds. public relations Instytutu Publico - dr Krystian Dudek oraz Justyna Szreter. Oboje poprowadzili dla uczestników medialnego koła studenckiego Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty" prelekcje połączone z warsztatami, tak aby wprowadzić studentów w...