Publico szkoli dyrektorów szkół

Instytut Publico od wielu lat aktywnie współpracuje z branżą oświatową i edukacyjną, realizując serię oryginalnych szkoleń, warsztatów i konsultacji dla nauczycieli, pedagogów oraz kadry zarządzającej. Na zaproszenie Fundacji Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” w najbliższy piątek dr Krystian Dudek przeprowadzi szkolenie nt. temat roli dyrektora w budowaniu i zarządzaniu wizerunkiem szkoły.

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” w piątek 13 kwietnia 2018 r. organizuje w Dąbrowie Górniczej spotkanie dedykowane dyrektorom placówek edukacyjnych i oświatowych. Podczas tego wyjątkowego spotkania, w roli eksperta wystąpi dr Krystian Dudek i poprowadzi wykład pt. „Wizerunek szkoły a rola dyrektora, czyli sztuka pozytywnej prezentacji”. Uczestnicy dowiedzą się jakie są zasady przygotowywania strategii public relations i promocji szkoły oraz jak placówka oświatowa powinna wykorzystać strategię social media w swojej działalności i jakich narzędzi do tego użyć. Przede wszystkim dyrektorzy szkół, będą mieli okazję przekonać się czy strategia public relations w szkole to konieczność czy kaprys oraz jak istotna jest ich rola w budowaniu pozytywnego wizerunku prowadzonych przez nich placówek.

Szkolenia dla placówek oświatowych i edukacyjnych, prowadzonych przez dr. Krystiana Dudka znacznie wykraczają poza sztywne ramy tradycyjnych programów dla edukacji i stanowią ciekawe oraz porywające interaktywne wykłady, poparte licznymi przykładami. To wszystko sprawa, że oferta Instytutu Publico jest atrakcyjna dla uczestników, a placówki, dla których zostało zrealizowane jedno szkolenie – w niedalekiej przyszłości decydowały się na zamówienie kolejnych.