Strategia PR placówki medycznej. Placebo czy lek ratujący wizerunek?

W miniony piątek 6 kwietnia 2018 r. w Szpitalu Śląskim w Cieszynie odbyło się spotkanie z członkami Polskiego Towarzystwa Medycznego w Republice Czeskiej – najstarszego stowarzyszenia lekarzy polskiego pochodzenia poza granicami Polski. Tym razem, na specjalne zaproszenie dyrekcji Szpitala oraz władz Towarzystwa dr Krystian Dudek poprowadził wykład na temat „Strategia PR placówki medycznej. Placebo czy lek ratujący wizerunek?”.

Szpital Śląski w Cieszynie od kilku już lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Medycznym w Republice Czeskiej. Podczas wspólnych spotkań podejmowane są ważne tematy z zakresu medycyny i profilaktyki zdrowia, a także dotyczące wspólnych polsko-czeskich inicjatyw prozdrowotnych. Spotkania te służą również wymianie wiedzy i dobrych praktyk, a także są miłą okazją do nawiązywania ciekawych kontaktów oraz poszerzania horyzontów, nie tylko ściśle związanych z medycyną. Polskie Towarzystwo Medyczne kontynuuje działalność Klubu Medyka założonego w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku przy ZG Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie. Jest jednym z najstarszych takich stowarzyszeń, a dłuższą historią mogą się pochwalić tylko towarzystwa w Londynie i Chicago.

Dr Krystian Dudek podczas spotkania miał przyjemność zaprezentować interesujący wykład dotyczący roli strategii public relations w placówce medycznej. Prelegent mówił o najnowszych trendach w działaniach wizerunkowych i promocyjnych służby zdrowia oraz jak placówka medyczna powinna wykorzystać strategię PR w swojej działalności i jakich narzędzi do tego użyć, aby kształtować pozytywny wizerunek swojej jednostki. Ekspert zwrócił również uwagę na istotną rolę szkoleń z zakresu komunikacji dla pracowników służby zdrowia, gdyż leczenie polega także na dobrej komunikacji z pacjentami – a skuteczna komunikacja jest jednym z elementów oceny całej jednostki. Po ciekawym wykładzie był czas na krótką dyskusję z zaproszonymi gośćmi, rozmowy kuluarowe oraz poczęstunek.

Instytut Publico realizuje szkolenia z zakresu public relations, relacji medialnych i komunikacji kryzysowej w szeroko pojętej branży medycznej. Jest to szczególna branża, bo dotyka najbardziej wrażliwych zagadnień – życia i zdrowia. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki medycznej oraz działania promocyjne, które będą potwierdzały jej renomę, są jednymi z największych wyzwań public relations. Liczne szkolenia organizowane przez Instytut Publico są ściśle dopasowane do potrzeb branży medycznej, uwzględniają jej specyfikę i ograniczenia prawne. Zaprojektowane są również w ten sposób, aby umiejętnie doradzały szpitalom i placówkom medycznym jak skutecznie komunikować się z pacjentami, personelem i współpracującymi organizacjami.