O retoryce w Akademii Dyplomacji

Akademia 1

Dr Krystian Dudek poprowadził wykład dla uczestników Akademii Dyplomacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajęcia z zakresu retoryki w praktyce odbyły się w niedzielę, 19 czerwca w ramach warsztatu „Sztuka komunikowania”.

Właściciel Instytutu PUBLICO znalazł się w prestiżowym gronie ponad 40 osób zaproszonych do poprowadzenia wykładu w ramach inicjatywy edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego. Wśród ekspertów znaleźli się m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Akademia Dyplomacji to przedsięwzięcie skierowane zarówno do studentów, jak i do polityków oraz urzędników zainteresowanych tematyką etykiety dyplomatycznej, międzynarodowymi stosunkami politycznymi i gospodarczymi oraz polityką zagraniczną.
W ramach zajęć studenci uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, zajęciach językowych, a także w wyjazdach studyjnych.

Fot. Wręczenie dyplomów absolwentom Akademii Dyplomacji.

Źródło: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Akademia 2

Akademia 3