Najnowocześniejsze lądowisko dla helikopterów ratunkowych już otwarte – konferencja prasowa realizowana przez Instytut Publico

10 grudnia w samo południe w Szpitalu Śląskim w Cieszynie odbyło się otwarcie i prezentacja  najnowocześniejszego i najwyżej zlokalizowanego na szpitalu w Polsce, całodobowego lądowiska dla helikopterów medycznych. Dzięki tej historycznej inwestycji o wartości 11 mln zł Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Śląskiego w  Cieszynie, udzielający rocznie pomocy 33 tys. pacjentów, staje się najlepiej wyposażonym i skomunikowanym oddziałem ratunkowym w Polsce, bowiem w ramach tego budżetu doposażono SOR i zrealizowano drugi etap kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Pawilonu Łóżkowego. Konferencję prasową prowadził dr Krystian Dudek. Instytut Publico zadbał o relacje z mediami przed, w trakcie oraz po wydarzeniu.

Dr Krystian Dudek powitał przybyłych gości i przedstawił temat konferencji. Następnie zaprezentowano spot pokazujący zrealizowany projekt, a także omówiono szczegółowo całą inwestycję. Głos zabrali Czesław Płygawko – Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz Adam Śliż – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Gospodarczych Szpitala. Na temat inwestycji wypowiedziała się również  Agnieszka Tuderek-Kuleta – naczelnik Wydziału Oceny i Monitorowania Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, Marek Maślanka – Dyrektor Regionalny Regionu Południowego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także Mieczysław Szczurek – Starosta Cieszyński. Po oficjalnych przemówieniach, wszyscy uczestnicy konferencji zaproszeni zostali na płytę lądowiska, gdzie dokonano oficjalnego otwarcia najnowocześniejszego lądowiska dla helikopterów ratunkowych w Polsce. Na koniec organizatorzy odpowiadali na pytania przedstawicieli mediów, którzy przybyli na konferencję.

W uroczystości udział wzięli Czesław Płygawko, Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie, Adam Śliż, Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Gospodarczych, Joanna Pawełek, Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, dr n.med. Agnieszka Misiewska-Kaczur, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych, Jerzy Stanieczek, Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych, Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński, Janina Żagan, Wicestarosta, członkowie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, Stanisław Kubcius, przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Nogowczyk, z-ca przewodniczącego Rady Powiatu, Janusz Król, z-ca przewodniczącego Rady Powiatu, Anna Suchanek, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Andrzej Kalata, starosta żywiecki, Piotr Nowak, Dyrektor Śląskiego OWNFZ, Agnieszka Tuderek-Kuleta, naczelnik Wydziału Oceny i Monitorowania Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, Marcin Liberadzki, Ministerstwo Zdrowia, Marek Maślanka i Andrzej Brzeziński, przedstawiciele Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Piotr Przewdzing, Dyrektor PSSE, bryg. mgr inż. Damian Legierski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, insp. mgr Jacek Bąk, Komendant Powiatowej Policji w Cieszynie, lek. Marek Michalik, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Koszt całkowity projektu budowy lądowiska wraz z pełnym dostosowaniem budynku do wymogów p.poż oraz doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowoczesny sprzęt wyniósł: 11 167 027,13 zł, a sam koszt budowy lądowiska wyniósł 7,4 mln zł z czego 3,1 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1,5 mln zł z budżetu Państwa.

Łączna liczba publikacji na temat lądowiska wyniosła 22 w czołowych, ogólnopolskich mediach m.in. Gazecie Wyborczej, Onet.pl, Dzienniku Zachodnim, TVP Katowice czy Polskim Radiu Katowice.