Konferencja prasowa w Szpitalu Śląskim w Cieszynie

W środę 17 października 2018 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona modernizacji i doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Inwestycja o wartości niemal 1,5 miliona została zrealizowana dzięki dotacjom z Ministerstwa Zdrowia oraz środkom zabezpieczonym na potrzeby szpitala przez władze powiatu cieszyńskiego. Konferencję prasową prowadził dr Krystian Dudek.

Niemal 1,5 miliona złotych zostało przeznaczonych na zakup nowoczesnego sprzętu i prace modernizacyjne w ramach projektu „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie”, dofinansowany z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wkładowi własnemu Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa, którą prowadził dr Krystian Dudek. W konferencji uczestniczyli Janusz Król – Starosta Cieszyński, Maria Cieślar – Wicestarosta, Wojciech Brachaczek – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Jan Kawulok – Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, Edyta Subocz-Ostruszka – Dyrektor Biura Senatora RP Tadeusza Kopcia, Dyrekcja Szpitala Śląskiego i przedstawiciele mediów.

Dr Krystian Dudek powitał przybyłych gości i przedstawił temat konferencji. Następnie zaprezentowano spot pokazujący zrealizowany projekt, po czym zaproszeni goście zwiedzili zmodernizowany Oddział. Po Szpitalnym Oddziale Ratunkowym uczestników oprowadzał lek. Grzegorz Musiał – zastępca kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zaprezentował sprzęt, wyposażenie i opowiedział o podstawowych funkcjach SOR. W kolejnej części konferencji prasowej głos zabrali Czesław Płygawko – Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie, Janusz Król – Starosta Cieszyński oraz Adam Śliż – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Gospodarczych Szpitala. Zrealizowanej inwestycji Szpitala Śląskiego w Cieszynie pogratulowali Jan Kawulok – Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego oraz Edyta Subocz-Ostruszka – Dyrektor Biura Senatora RP Tadeusza Kopcia. Na koniec organizatorzy odpowiadali na pytania przedstawicieli mediów, którzy przybyli na konferencję.

Więcej informacji w linku: Modernizacja SOR Szpitala Śląskiego w Cieszynie warta 1,5 mln złotych z sukcesem