„Media w kampaniach wyborczych”

Media w kampaniach

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ukazała się właśnie książka „Media w kampaniach wyborczych”. Dr Krystian Dudek, autor jednego z rozdziałów publikacji, podejmuje temat wizerunku polityka jako efektu kreacji medialnej.

„Media w kampaniach wyborczych” to pozycja obowiązkowa dla osób zainteresowanych tematyką roli mediów w kreowaniu wizerunku przedstawicieli świata polityki. Liczne case studies przedstawione przez autorów, połączone z teoretyczną refleksją na temat PR
i marketingu politycznego wskazują, w jaki sposób politycy wykorzystują środki masowego przekazu w rywalizacji o głosy wyborców.

Publikacja powstała pod redakcją naukową Wojciecha Furmana, Pawła Kuca i Dominika Szczepańskiego.