Instytut Publico organizatorem konferencji „Zaprojektuj rozwój. Wsparcie UE dla firm” Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości!

Fundusze Europejskie były głównym tematem konferencji „Zaprojektuj rozwój. Wsparcie UE dla firm”, którą dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zorganizował Instytut Publico. Wydarzenie odbyło się 20 listopada 2019 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wśród zaproszonych był m.in. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża oraz p.o. dyrektora ŚCP Krzysztof Spyra. Głównym moderatorem dyskusji był redaktor Marek Durmała z TVP Katowice oraz TVP Info.

Spotkanie w Centrum Konferencyjno-Biznesowym Stadionu Śląskiego przyciągnęło ponad stu uczestników, którzy podczas konferencji mogli pozyskać wiedzę na temat przyszłości funduszy unijnych dla naszego regionu w obszarze wsparcia przedsiębiorstw, rynku pracy czy edukacji oraz skonsultować swoje pomysły z ekspertami dostępnymi na stoiskach m.in. Instytucje Otoczenia Biznesu, ZUS, Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, uczelnie wyższe oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego z Marszałkiem Jakubem Chełstowskim, który wręczył beneficjentom umowy na dofinansowanie innowacyjnych projektów, a także m.in. p.o. dyrektora ŚCP Krzysztof Spyra, dyrektor WUP
w Katowicach Grzegorz Sikorski, Marcin Wilk – Wiceprezes Zarządu Fundusz Górnośląski S.A. oraz Jacek Kowiński z Centrum Inkubacji
i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.

Instytut Publico odpowiadał za stronę organizacyjną i logistyczną wydarzenia, identyfikację wizualną, streaming oraz działania koordynacyjne.