Dr Dudek Dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunik. Społ. Humanitas

  • 1 października 2014

Humanitas logo 3

Dr Krystian Dudek objął stanowisko Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

http://www.humanitas.edu.pl/instytuty/Strony/Insytut-Dziennikarstwa-i-Komunikacji-Spo%C5%82ecznej.aspx

Promocja polityków na facebooku - dr Dudek dla TVS
Instytutu PUBLICO Partnerem II Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości