O trudnej sztuce komunikacji w ochronie zdrowia

W Warszawie zakończyło się VII Forum Komunikacji i PR w Ochronie Zdrowia. Tematyka konferencji, której prelegentem i prowadzącym warsztaty był dr Krystian Dudek, koncentrowała się m.in. wokół zagadnień promocji placówek...