Każdy podmiot świadomie lub nie kształtuje swój wizerunek. Istotne jest jednak, by wizerunkiem tym odpowiednio zarządzać, a podejmowane działania opierać na profesjonalnej analizie i rozpoznaniu potrzeb, szans oraz zagrożeń. Placówki nie kształtujące swojego wizerunku skazane są na to, jak określane są przez otoczenia czy konkurencję.

Nie pozwól sobie na to – zadbaj o własną strategię PR swojej placówki!

Odpowiedni wizerunek podmiotu determinuje przyciągnięcie konkretnej grupy docelowej. To, co o szkole mówi opinia publiczna wpływa na jej renomę, która m.in. może przyciągnąć najlepszych kandydatów, stanowić zabezpieczenie przed kryzysem czy zachętę do współpracy z partnerami zewnętrznymi. Sukces w tym obszarze zależy od skuteczności prowadzonych działań promocyjnych i świadomości tematu przez kadrę szkoły.

Program szkolenia:

Komunikacja i promocja jednostki oświatowej
7 marca 2018, ZC COGITO 
ul. Matejki 5, 41-100 Siemianowice Śląskie 

1. PR w branży edukacyjnej – prewencja czy leczenie?
2. Zasady przygotowywania strategii PR i komunikacyjnej:
– określenie i analiza stanu wyjściowego- określenie celów działań PR – strategicznych i okresowych
– określenie grup docelowych (uczeń, rodzic, urzędnik, mieszkaniec, dostawca etc. )
– selekcja, wybór i zastosowanie narzędzi promocyjnych i kanałów komunikacji (w tym narzędzia internetowe, social media, www etc.)
– przygotowanie planu i harmonogramu działania
– wdrożenie, weryfikacja i niezbędne korekty
– pomiar efektów
3. Rola komunikacji wewnętrznej w promocji placówki
4. Rola dyrekcji w promocji placówki oświatowej
5. Studium przypadku

Szkolenie prowadzone będzie przez doktora Krystiana Dudka.

Sylwetka trenera:

Dr Krystian Dudek od 2013 roku realizuje szkolenia i warsztaty z zakresu opracowania i wdrażania strategii promocji placówek edukacyjnych, komunikacji i zarządzania wizerunkiem w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w sieci i social media, skutecznej komunikacji wewnętrznej, motywacji i automotywacji w zespole, warsztaty z zakresu personalbranding, autoprezentacji i funkcjonowania na rynku pracy (także dedykowane uczniom).

Stale współpracuje w roli trenera i szkoleniowca oraz doradcy w zakresie PR i promocji z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach. Szkolił także Biura Promocji uczelni wyższych, a od 2014 roku pełni funkcję Pełnomocnika Kanclerza Wyższej Szkoły Humanitas ds. Public Relations, realizując strategię promocji tej placówki. Występuje w roli prelegenta podczas kongresów PR czy konferencji „Dyrektor Liderem” dla kadry zarządzającej szkołami.

Więcej informacji na temat trenera można uzyskać pod ♦ TYM linkiem.

Cena szkolenia: 290 zł/netto

Dla osób uczestniczących w szkoleniu, przewidziany jest catering. Więcej szczegółów oraz zapisy poniżej.

Harmonogram szkolenia:

08:30 – 09:00 – Kawa/herbata dla przybyłych Uczestników.
09.00 – 10.30 – Szkolenie
10.30 – 10.45 – Przerwa kawowa
10.45 – 13.00 – Szkolenie
13.00 – 13.15 – Podsumowanie szkolenia
13.15 – 14.15 – Zakończenie szkolenia i poczęstunek

Zapisz się na szkolenie! 

Uprzejmie prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i podpisanie oświadczenia dot. podatku VAT i przesłanie go mailem razem z kartą zgłoszenia. Oryginał prosimy zabrać ze sobą na szkolenie.

Pobierz oświadczenie

Kliknij i poznaj kompletną ofertę szkoleń dla jednostek oświatowych.

Szkolenia dla jednostek oświatowych