Skuteczna komunikacja w wojsku – szkolenie dla Żandarmerii Wojskowej

Zalety skutecznej komunikacji dostrzegają dziesiątki instytucji prywatnych oraz publicznych. W ich gronie znajduje się także Wojsko Polskie, a konkretnie – Żandarmeria Wojskowa, dla której pod koniec października dr Krystian Dudek prowadził specjalne warsztaty.

Podczas spotkania, będącego częścią 4-dniowego szkolenia żołnierze Żandarmerii dowiedzieli się kluczowych zasad komunikacji, zarządzania wizerunkiem, autoprezentacji czy wystąpień publicznych. Uczestnicy poznali także sposoby skutecznego reagowania na trudne sytuacje komunikacyjne, a zdobyte umiejętności mogli przećwiczyć przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki „Best Answer System”.

Żołnierze zaprezentowali także przygotowane przez siebie kampanie społeczno-informacyjne, w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Kampania społeczno-informacyjna Żandarmerii Wojskowej 2022 r.”.