Rządy antyrzeczników

rzadyantyrzecznikow

Miesięcznik Press opublikował coroczny ranking antyrzeczników. W odniesieniu do tego zestawienia polecamy felieton Krystiana Dudka poświęcony strategii komunikacyjnej antyrzeczników, opublikowany na portalu PRoto.pl.

Cały artykuł dostępny jest na stronie: www.proto.pl/felietony/info