Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, realizując swoje zadania, zawsze poszukuje optymalnych, ciekawych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie szkoleń, w których uczestniczą nauczyciele. Propozycja INSTYTUT PUBLICO wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom.

Pan dr Krystian Dudek, właściciel Instytutu Publico, wygłosił w dniu 7 kwietnia 2016 roku w ramach III Wiosennej Akademii Zawodowców wykład pt: „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, czyli tajniki mowy ciała – przygotuj się na spotkanie z pracodawcą”. W dniu 5 października 2016 roku RODN „WOM” w Katowicach podczas konferencji pt: „Szkoła wobec wyzwań współczesnego świata” przeprowadził wykład pt: „Magia dobrego PR placówki. Jak zbudować wizerunek, który gwarantuje sukces”.

Wykłady wygłoszone przez Pana Krystiana Dudka uczestnicy konferencji ocenili bardzo wysoko. Należy podkreślić, że sposób ich przeprowadzenia, przekazana wiedza oraz kontakt prowadzącego z grupą odznaczały się pełnym profesjonalizmem i wysokim poziomem merytorycznym.

Współpraca z INSTYTUTEM PUBLICO dostarczyła nam wiele satysfakcji i wyrażamy nadzieję na dalsze owocne współdziałanie.

Rekomendujemy INSTYTUT PUBLICO jako profesjonalistę godnego zaufania w zakresie realizacji szkoleń z zakresu komunikacji społecznej
i public relations.

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
Anna Zakrzewska-Zamora