Publico na konferencji branży Pomocy Społecznej

3 kwietnia w Miejskiej Bibliotece publicznej w Jaworznie, odbyła się regionalna konferencja poświęcona działaniom i współdziałaniom instytucji pomocy społecznej pod Patronatem Instytutu Publico i Wyższej Szkoły Humanitas.

Prelekcję na temat roli komunikacji wewnętrznej i wizerunku instytucji PS wygłosił dr Krystian Dudek, właściciel Instytutu Publico, wykładowca i Pełnomocnik Kanclerza Humanitas ds. Public Relations.

Po wystąpieniu psycholog dr Justyny Tulai – na temat współpracy między instytucjami w aspekcie wykorzystywania obserwacji i dzielenia się doświadczeniami, głos zabrała Iwona Malorny – pedagog zdrowia, psychoterapeuta, która przybliżyła program „Razem ku dobru”.

Na zakończenie głos zabrał dr Krystian Dudek, mający na koncie realizację kilku projektów szkoleniowych dla branży pomocy społecznej i bardzo ciepło przyjęty przez wypełnioną po brzegi salę. Jak relacjonują media uczestniczące w wydarzeniu (portal Moje Jaworzono):

Jak pisze portal www.mojejaworzno.pl: Po przerwie głos zabrał gość szczególny, Dr Krystian Dudek, znany już w Jaworznie specjalista od wizerunku i działań public relations, wykładowca i pełnomocnik Kanclerza Wyższej Szkoły Humanitas d.s. PR. Doskonałe merytoryczne przygotowanie mówcy, jego doświadczenie poparte szczegółową wiedzą i błyskotliwymi obserwacjami są gratką dla słuchaczy, którzy nawet podczas krótkiego wykładu potrafią zaczynać rozumieć czym jest tak naprawdę pokazanie swoich plusów w prezentacji w przestrzeni publicznej, co znaczy dobre przygotowanie do kontaktu z podmiotami zewnętrznymi i dlaczego tak ważne jest budowanie podstaw swoich relacji z otoczeniem zawczasu, kiedy pomyślność jednostki czy firmy nie jest zagrożona, czy też narażona na krytykę. Budowanie bazy, zaplecza, przygotowanie do sytuacji kryzysowych pozwala w chwili ich wystąpienia, na dobrą, w miarę niestresującą rozsądną i rzeczową reakcję.

Serdecznie gratulujemy organizatorom – Domowi Pomocy Społecznej w Jaworznie na czele z dyrektorem Sławomirem Łuszczem i wicedyrektor Marią Stróżniak, a także gospodarzom – władzom Jaworzna, reprezentowanym przez Marię Materlę, Pełnomocnika Prezydenta Jaworzna d.s. osób niepełnosprawnych, a jednocześnie radną Sejmiku Województwa Śląskiego.