Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej współpracowało z panem dr Krystianem Dudkiem, w ramach projektu z zakresu zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej. Projekt zrealizowany został dwóch etapach. W pierwszym etapie dokonano opracowania księgi „Procedury Komunikacji Kryzysowej dla PWiK w Dąbrowie Górniczej”. Zakres prac nad dokumentem obejmował m.in.: Przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych według autorskiej metodologii, wizji w terenie, opracowanie zasadniczej zawartości dokumentu (procedura, zalecenia organizacyjne, personalne i techniczne, kwestionariusz Q&A, wytyczne dla sztabu kryzysowego), opracowanie planu komunikacji w ramach przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej, w tym wzorów komunikatów medialnych. W drugim etapie projektu dokonano prezentacji opracowanej procedury oraz przeprowadzono warsztaty szkoleniowe. Szkoleniami objęto grupę ok. 60 pracowników. (…) Projekt został wykonany w sposób profesjonalny, w oparciu o bogatą wiedzę merytoryczną i doświadczenie. Przekazano niezbędną wiedzę w przedmiotowym zakresie. Projekt odebrano bez zastrzeżeń. Dr Krystian Dudek pełnił w dwuosobowym zespole realizującym projekt funkcję kierownika. Współpracę z Panem dr Krystianem Dudkiem oceniam bardzo wysoko. Z pełnym przekonaniem rekomenduję dr Krystiana Dudka do realizacji podobnych projektów.

mgr inż. Andrzej Malinowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny