Promocja placówki edukacyjnej ważnym czynnikiem jej sukcesu

Nie tylko w sferze naukowej placówki edukacyjne powinny bić się o pierwsze miejsca. Równie ważna jest sfera kreowania wizerunku danej szkoły bądź uczelni. Udowadnia to dr Krystian Dudek, który 10 stycznia poprowadził w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku szkolenie z zakresu opracowywania strategii promocji szkoły.

W szkoleniu uczestniczyły 34 osoby, które określały między innymi cele swojej placówki, grupy zainteresowania czy drogi dotarcia do osób, z którymi szkoła się komunikuje. Jeśli o komunikacji mowa to jej efektywność wobec ucznia i zespołu klasowego była niemniej ważnym czynnikiem omawianym podczas spotkania. Dr Krystian Dudek przekonuje, że odpowiednia komunikacja oraz wizerunek placówki edukacyjnej wewnątrz organizacji oraz poza nią, wpływają na sukces nie tylko placówki, ale i osób, które są z nią związane.

Instytut Publico od lat specjalizuje się w szkoleniach z zakresu budowania strategii promocji placówek edukacyjnych, angażując przy tym uczestników w taki sposób, aby jak najszybciej i najskuteczniej przyswoili tajniki sukcesu i łatwo wprowadzili je w życie.