Polecamy książkę dra K. Dudka

Polecamy Państwu lekturę książki dra K. Dudka „Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej” (Sosnowiec – Praga 2015) wydanej nakładem Oficyny Wydawniczej Humanitas, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Najnowsza książka dr. Krystiana Dudka

Książka dedykowana jest praktykom (rzecznikom prasowym, piarowcom, dziennikarzom), akademikom i studentom. Jest to publikacja oparta na rozprawie doktorskiej obronionej w Uniwersytecie Śląskim z wyróżnieniem w postaci rekomendacji do druku.
Podstawą książki jest precyzyjne badanie empiryczne przeprowadzone wśród 250 dziennikarzy i rzeczników prasowych z terenu województwa Śląskiego – co stanowi największy tego typu projekt w ostatnich 9 latach w Polsce.
Badani pytani byli o wzajemne oczekiwania i oceny, styl i narzędzia pracy oraz sugestie dotyczące wzajemnych relacji. Konkluzją publikacji jest wypracowanie modelu rzecznika prasowego osadzonego w dzisiejszych realiach komunikacyjnych.

Recenzje książki:
Książka dra Krystiana Dudka to najobszerniejsza jak dotąd monografia poświęcona zagadnieniu rzecznictwa prasowego, nawiązująca do znanej literatury przedmiotu (Pietrzak/Hałaj, Rott/Martela, Gierwazik/Szalek, Jabłoński, Flis, Feliszek, Furman, Gajdka, Gawroński), idąca przy tym krok dalej za sprawą miarodajnego studium empirycznego (profesjonalne badanie środowisk dziennikarzy i rzeczników prasowych). Recenzowana książka przydaje rangi zagadnieniu rzecznictwa prasowego, jeszcze do niedawna stanowiącego swego rodzaju marginalium w podręcznikach piarowskich, dziś – między innymi dzięki młodym  badaczom, takim jak  Krystian Dudek – zyskującego należną pozycję na arenie współczesnych działań komunikacyjnych i coraz częściej stającego się wiodącym tematem doktorskich dysertacji, monografii, skryptów i podręczników akademickich. Książkę – jako autor podręcznika „Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów. Teoria i praktyka” (TAiWPN Universitas, Kraków 2012) i wieloletni wykładowca przedmiotu rzecznictwo prasowe – z przyjemnością rekomenduję, jej Czytelnikom życząc mądrej i pożytecznej lektury.

                                                                                                                       prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Gajdka
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Książka dra Krystiana Dudka dotyczy współdziałania rzeczników prasowych i dziennikarzy. Jest to istotny i aktualny problem, wokół którego narosło wiele nieporozumień. Dr Krystian Dudek na podstawie obszernej literatury przedmiotu skonstruował model rzecznika prasowego. Następnie poddał ten model weryfikacji na dobrze dobranej próbie, uzyskując wartościowe rezultaty. Empiryczną część pracy stanowi zapis opinii 125 rzeczników prasowych i 125 dziennikarzy z województwa śląskiego. Autor książki postawił pytania o to, czy rzecznik ma być reprezentantem organizacji, łącznikiem pomiędzy organizacją a mediami, zarządcą informacji, kreatorem wizerunku czy może koordynatorem komunikowania? Jedną z istotnych konkluzji tej książki jest stwierdzenie, że rzecznik prasowy nie powinien już być solistą, lecz raczej dyrygentem, ponieważ dostęp do mediów mają praktycznie wszyscy. W tym sensie dawny rzecznik prasowy zmienia się współcześnie w koordynatora procesów komunikowania.

prof. ndzw. dr hab. Wojciech Furman
Zakład Komunikowania Społecznego, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Patroni i Partnerzy książki:
Instytut Konsultingowo Doradczy PUBLICO, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Kongres Profesjonalistów Public Relations, Międzynarodowy Ośrodek Public Relations, Ośrodek Badań nad Mediami z Krakowa, Ogólnopolski Sympozjum Dziennikarskie, PRawdziwyPR, Wyższa Szkoła Humanitas.
Media: Proto.pl, Dziennik Zachodni, naszemiasto.pl, Blogifirmowe.com.

Książkę można nabyć w Wydawnictwie Humanitas:
Przejdź do strony internetowej Wydawnictwa
(format B5, s. 320, twarda oprawa)
Zapraszamy do lektury.

 

K. Dudek Rola rzecznikow 3