Krystian Dudek Przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Public Relations o. Śląsk

alt
alt 6 września w Katowicach podczas Walnego Zebrania PSPR o. Śląsk wybrano władze na rozpoczynającą się kadencję 2012-2014. Członkowie Stowarzyszenia wysoko ocenili dotychczasowy Zarząd, decydując o jego reelekcji w dotychczasowym składzie. Zdecydowano też o kontynuowaniu ‘europejskiej’ zasady rotacji w Zarządzie. Funkcję Przewodniczącego Zarządu z dniem 6 września objął Krystian Dudek, który przewodniczył pracom oddziału pod koniec kończącej się kadencji. 

Szczegóły dotyczące nowej kadencji PSPR o. Śląsk na: www.polskipr.pl/aktualnosci/aktualnosci/art,128,polskie-stowarzyszenie-public-relations-o-slask-wybralo-wladze.html

Na zdjęciu nowy Zarząd PSPR o. Śląsk w pełnym składzie: Małgorzata Sznicer, dr Maria Buszman-Witańska, Dorota Sobel-Adamska, Michał Sobiło i Krystian Dudek