Krystian Dudek Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

logo_pspr

11 lutego w Warszawie Walne Zgromadzenie PSPR wybrało nowy zarząd. Prezesem Stowarzyszenia został dr Krystian Dudek, wiceprezesami Luiza Jurgiel-Żyła i Andrzej Pomarański, a członkami zarządu Ewa Bensz i Szymon Pieczyński. Ze stanowiska prezesa po dwóch kadencjach odszedł Szymon Sikorski, który w zarządzie PSPR zasiadał od 2007 roku.

Walne Zgromadzenie Członków PSPR, na posiedzeniu 11 lutego w Warszawie, zdecydowało o wyborze nowych władz Stowarzyszenia. Prezesem zarządu został dr Krystian Dudek – właściciel Instytutu Konsultingowo Doradczego PUBLICO, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Nowy prezes PSPR reprezentuje stowarzyszenie w Radzie Etyki PR, w przeszłości zasiadał w Radzie Nadzorczej PSPR i przewodniczył zarządowi PSPR na Śląsku. Jest trenerem i wykładowcą, a także laureatem nagrody branżowej Proton 2014 i wyróżnienia specjalnego Lew PR za realizację wraz z zespołem projektu PRawdziwy PR.

Zdecydowano także o wyborze dwojga wiceprezesów. Tę funkcję będzie pełnić Luiza Jurgiel-Żyła, Account Director w agencji FIRST Public Relations, członkini zarządu PSPR w latach 2011-2013, dotychczasowa członkini Rady Nadzorczej PSPR oraz zarządu oddziału Mazowieckiego, a także; Andrzej Pomarański, Communication and Public Relations Director w agencji ModernCorp, dotychczasowy wiceprezes Mazowieckiego oddziału PSPR, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Członkami zarządu głównego zostali także: Ewa Bensz, kierownik działu promocji Wyższej Szkoły Humantias w Sosnowcu, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Lucky Mind i Szymon Pieczyński właściciel studia kreatywnego Kava Studio i doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w katerze badań rynkowych i marketingowych.

Zmienił się także skład Rady Nadzorczej PSPR. Członkami organu kontrolnego PSPR zostali: Zbigniew Lazar (ModernCorp.), Marcin Jańczuk (Metrohouse), Jan Matysik (Cumulus PR), Szymon Sikorski (Publicon) i Marek Wróbel (Neuron PR). Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady zostaną wybrani na pierwszym zebraniu.

Poprzednie władze PSPR wybrano w styczniu 2013 roku na dwuletnią kadencję. Prezesem był Szymon Sikorski, wiceprezesem – Zbigniew Lazar, a członkiem zarządu –  Tomasz Jan Weiss. W radzie nadzorczej zasiadali natomiast: jako przewodniczący –  Piotr Biernacki, Krystian Dudek, Luiza Jurgiel, Jan Matysik i Marek Wróbel.

– Jako nowy prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations chcę aktywnie promować Stowarzyszenie w środowisku akademickim i wśród młodych ludzi, zorganizować drugą edycję projektu PRawdziwy PR, zacieśnić współpracę z sektorem MŚP, a także włączyć się w prace nad ustawą medialną w Polsce. Działalność społeczna na rzecz branży PR od wielu lat przynosi nam wiele satysfakcji, dlatego rozpoczynamy nową kadencję dziękując za owocną współpracę poprzedniemu Zarządowi i z entuzjazmem patrząc na wyzwania, które przed nami – mówi dr Krystian Dudek, Prezes PSPR.

http://www.marketing-news.pl/message.php?art=44127