Komunikacja z mieszkańcami i wyborcami kluczem do wygranych wyborów – szkolenie dla 200 sołtysów

O tym, jak ważna jest odpowiednia komunikacja z mieszkańcami oraz jak właściwie przygotować się do skutecznej kampanii samorządowej wiedzą już sołtyski i sołtysi blisko 200 wsi województwa małopolskiego, dla których na początku października w Krakowie dr Krystian Dudek przeprowadził specjalne szkolenie.

Choć ostateczna data wyborów samorządowych nie jest jeszcze znana, świadomi politycy i lokalni działacze cały czas dbają o skuteczną komunikację i zadowolenie mieszkańców oraz wyborców. Wśród nich, są także ambitni sołtysi wielu polskich wsi, dla których na zaproszenie Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Krakowa dr Krystian Dudek przeprowadził szkolenie z zakresu szeroko rozumianej, skutecznej komunikacji. Nie brakło zagadnień związanych z zasadami przygotowywania strategii komunikacji, najczęstszymi błędami, formułowaniem wypowiedzi czy mową ciała. Bogate studium przypadku i liczne przykłady praktyczne uatrakcyjniły przekaz, co w swoich licznych i bardzo dobrych opiniach wyrazili sami uczestnicy.

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie, aktywny udział i sprzyjającą, twórczą atmosferę tego szkolenia.

Wszystkim uczestnikom życzymy jak najlepszych efektów świadomie prowadzonej komunikacji.