Zakres tematyczny oferowanych szkoleń:

– autoprezentacja i wystąpienia publiczne (z wykorzystaniem kamery)

– personal branding

– tajniki mowy ciała

– public relations (strategie, wdrożenia)

– konstruowanie kampanii promocyjnych

– employer branding

– marketing polityczny

– PR i reklama w internecie

– relacje medialne i kreowanie wizerunku w mediach

– rzecznictwo prasowe

– warsztaty z zakresu komunikacji medialnej z wykorzystaniem kamery

– warsztaty z redagowania komunikatów prasowych i tekstów PR-owych

– organizacja i promocja eventów

– zarządzanie komunikacją w sytuacji kryzysowej

– symulacje z wykorzystaniem kamery

– komunikacja wewnętrzna w firmie

– techniki motywacyjne i automotywacyjne

– zarządzanie zespołem

– zarządzanie zmianą

– zarządzanie czasem

– efektywna komunikacja w negocjacjach

– komunikacja perswazyjna i wywieranie wpływu, techniki antymanipulacyjne

– szkolenia sprzedażowe

Szkolenia realizowane są w oparciu o najnowsze metody szkolenia osób dorosłych, aktywizujące uczestników oraz bogate studium przypadków.

Programy szkoleń są dedykowane indywidualnym potrzebom Zamawiającego.

Szkolenia realizowane w oparciu o najnowsze metody szkolenia osób dorosłych i bogate studium przypadków. Programy szkolenie są dedykowane indywidualnym potrzebom Zamawiającego.