Kampania wyborcza dobiegła końca

Kampania wyborcza za nami. To wiele emocji, ale też inspirujących wyzwań. Gratulujemy wszystkim wybranym, a szczególnie tym, którzy przy naszym wsparciu osiągnęli bardzo dobre wyniki sięgające nawet 68%. 

Wniosek jest jeden. Dobra kampania to taka, którą zaczyna się z odpowiednim wyprzedzeniem i zapleczem organizacyjnym, opiera na solidnej analizie, jest się konsekwentnym, zdecydowanym, nie popełnia się błędów własnych, a wykorzystuje błędy konkurentów i rozumie mechanizmy nowoczesnego marketingu politycznego.

Tą wiedzą, opartą na doświadczeniach, dzielimy się z naszymi Klientami.