Instytut Publico po raz kolejny dla Komisji Europejskiej

9 lipca 2020 r. Instytut Publico zorganizował wraz z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce spotkanie online z cyklu Dialogów Obywatelskich. Dyskusja z udziałem Darii Hawat z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Brukseli transmitowana była na profilach Przedstawicielstwa w mediach społecznościowych. Zaproszona ekspertka odpowiedziała na pytania moderującego to spotkanie – dra Krystiana Dudka, a także licznych uczestników tego wirtualnego spotkania.

Podczas rozmowy poruszono wiele tematów, m.in. dotyczących najnowszych trendów w rolnictwie europejskim oraz wyzwań i szans związanych z przechodzeniem na ekologiczny sposób produkcji żywności. Zainteresowani mogli także dowiedzieć się gdzie i jak szukać pomocy i wsparcia przy zmianie sposobu gospodarowania z konwencjonalnego na ekologiczny, jakie przepisy obowiązują obecnie i jak będą wyglądały w przyszłości, ile trzeba zainwestować w rolnictwo ekologiczne, czy jest opłacalne, dlaczego produkty eko tyle kosztują i co wyróżnia żywność ekologiczną.

Daria Hawat wyjaśniła na czym polega wprowadzony niedawno przez Komisję Europejską Zielony Ład oraz przyjęte strategie na najbliższe lata. Omówiła także jak będzie przebiegał proces osiągania założenia Komisji Europejskiej, aby w 2030 roku 25% wszystkich gruntów rolnych w UE było przeznaczonych pod produkcję ekologiczną.

W trakcie dyskusji zwrócono również uwagę na stale rosnący rynek żywności ekologicznej na świecie, który jest dziś wart 100 miliardów dolarów.

Zapis całości spotkania, wraz z odpowiedziami na pytania publiczności, dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=h6AOx-RzVR4

Instytut Publico realizował kompleksową obsługę obejmująca sferę techniczną, a także promocyjną, dbając o frekwencję podczas spotkania online, publikacje medialne i zaangażowanie Partnerów.