Instytut Publico dla FCA Group Purchasing Poland

Dr Krystian Dudek przeprowadził 18-19 czerwca dla FCA Group Purchasing Poland Sp.
z o. o. w Bielsku-Białej dwudniowe szkolenie z zakresu „Warsztaty z zakresu autoprezentacji, wystąpień publicznych i budowania wypowiedzi”. Szkolenie uwzględniało ćwiczenia praktyczne w tym warsztaty z kamerą.

Satysfakcję klienta ze współpracy z Instytutem Publico potwierdzają otrzymane referencje:
Współpraca z drem Krystianem Dudkiem była owocna i spełniła nasze oczekiwania. Szkolenie zawierające elementy warsztatowe przebiegło dynamicznie i w sprzyjającej atmosferze. Dr Krystian Dudek wykazał się bogatą wiedzą merytoryczną, doświadczeniem trenerskim
i kulturą osobistą co ułatwiło nawiązanie bardzo dobrej relacji z uczestnikami.

Z przyjemnością rekomendujemy współpracę przy podobnych projektach z drem Krystianem Dudkiem.

centrumkonferencyjne