Innowacyjność uczelni w Radiu Katowice

Czym w dobie niżu demograficznego wyróżniają się Uczelnie? Co oferują i czym kuszą najlepsi? Jak rozumieć innowacyjność uczelni wyższych? Jak kształcić, by nie produkować bezrobotnych i odpowiadać na potrzeby rynku pracy?

Na te pytania starali się dziś odpowiedzieć goście audycji red. Marka Mierzwiaka „Temat do dyskusji” – dr K. Dudek oraz dr A. Matuszyńska. Rozmowa toczyła się na antenie Polskiego Radia Katowice.

SplitShire-7926