Pan Krystian Dudek przeprowadził szkolenie z zakresu „PR w Internecie i mediów społecznościowych” dla Zarządu Górażdże Cement. Tematyka i zakres szkolenia, a przede wszystkim wiedza i doświadczenie trenera – Krystiana Dudka, pozwoliły uczestnikom na poznanie i zrozumienie idei mediów społecznościowych oraz ich potencjału komunikacyjnego i promocyjnego. W opinii uczestników szkolenia, prowadzone ono było w sposób wysoce profesjonalny, sprzyjający zdobyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności przez wszystkich odbiorców. Trener doskonale zadbał, by zaawansowana wiedza merytoryczna przekazana została w sposób zrozumiały i klarowny. Istotna była też komfortowa i sprzyjająca nauce atmosfera o jaką zadbał Pan Krystian Dudek. Rekomenduję Pana Krystiana Dudka jako profesjonalnego trenera, którego charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny, bogate doświadczenie praktyczne i tak ważne w pracy trenera – kompetencje interpersonalne – potęgujące sukces realizowanych szkoleń.

Górażdże Cement SA