Europejski Kongres Medyczny: o komunikacji kryzysowej szpitali

EKM logo

Za tydzień w gdańskim Amber Expo rozpocznie się Europejski Kongres Medyczny,
w którym udział weźmie zespół Instytutu PUBLICO. Ideą wydarzenia jest wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami różnych środowisk, zaangażowanymi
w zarządzanie placówkami medycznymi oraz w tworzenie systemu ochrony zdrowia.

Podczas gdańskiej konferencji dr Krystian Dudek reprezentować będzie Instytut PUBLICO jako ekspert w panelu poświęconym komunikacji kryzysowej szpitali. Uczestnicy panelu dowiedzą się jak zarządzać komunikacją w kryzysie, jak analizować kryzysy i przekuwać je
w przyszły sukces, jakich ruchów się wystrzegać i czego spodziewać. Sesja pt. „Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych – jak powinny się komunikować szpitale i personel medyczny” będzie okazją do przedstawienia doświadczeń zespołu PUBLICO, który na co dzień zajmuje się obsługą PR placówek medycznych.

W programie wydarzenia Organizatorzy przewidzieli również ciekawe sesje dotyczące nowoczesnych modeli aptekarstwa przyjaznego dla pacjentów, informatyzacji w medycynie oraz zdrowia kobiet.

Spora dawka praktycznej wiedzy od najlepszych specjalistów w kraju – to najlepsza zapowiedź Europejskiego Kongresu Medycznego w Gdańsku.

Pełen program wydarzenia znajduje się TUTAJ.

Amber Expo