Pan dr Krystian Dudek, na zlecenie Działu Szkoleń Wyższej Szkoły Humanitas, przeprowadził (…) szkolenie nt. Promocja placówki oświatowej kluczem do sukcesu w dobie konkurencji i niżu demograficznego.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele władz miasta Tychy, przedstawiciele Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach oraz 37 dyrektorów tyskich placówek oświatowych.

Uczestnicy szkolenia w opiniach zawartych w ankietach ocenili je bardzo wysoko, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i dydaktycznym.
W ramach oceny trenera uczestnicy oceniali następujące elementy jego warsztatu:

  • merytoryczne przygotowanie do szkolenia,
  • logika, zrozumiałość, jasność przekazywanych treści,
  • ukierunkowanie na praktyczne zastosowanie przekazywanych treści,
  • atrakcyjność przyjętego sposobu przekazywania treści,
  • umiejętność utrzymania uwagi uczestników,
  • udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na pytania uczestników,
  • energia, otwarcie na dyskusję.

 

Niewątpliwym atutem tego szkoleniowca jest jego bogata wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem praktycznym, a także doskonałe umiejętności współpracy z grupą. Zadowolenie uczestników determinuje naszą współpracę z Panem dr. Krystianem Dudkiem. Zlecając prowadzenie warsztatów Panu Krystianowi jesteśmy pewni, że zostaną one przeprowadzone z pełnym zaangażowaniem oraz przyniosą wymierne korzyści ich uczestnikom.

Agata Dudek
Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń