Z prawdziwą przyjemnością dziękujemy za przeprowadzenie szkolenia z zakresu komunikacji i promocji placówki edukacyjnej.

Profesjonalny sposób prowadzenia zajęć, wiedza merytoryczna poparta osobistym doświadczeniem, rzeczowy i uporządkowany przekaz treści, a przede wszystkim życzliwość, zrozumienie w relacji z uczestnikami szkolenia umożliwiło dotarcie do szerokiego grona nauczycieli. Ponadto wykorzystanie współczesnych środków medialnych, a także różnorodność form i metod pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyczne wykorzystanie proponowanych rozwiązań wzbogaciło treści szkolenia i zwiększyło skuteczność przekazu.

Szkolenie spełniło nasze oczekiwania.

Możemy polecić Pana Krystiana Dudka jako osobę fachową i realizującą w pełni potrzeby klienta. Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów
i jak najszerszego grona zadowolonych klientów.

Małgorzata Wiśniewska
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach